"...sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Joh 12:4"

Meneillään -Markun blogi

Mitä kulloinkin on ajatuksissa ja pohdinnassa, ihan vaan omaa meneillään olevaa mietintää uskostani - ajattelen, että tämä on kuin uskonpäiväkirja. Tässä 2022 mietteitä.

15.1. Uusi vuosi ja suunnittelua. Monelle muutoksen vuosi. Jumala karsii ja avaa uutta. Meille myös. Uudet tehtävät tulossa kesän jälkeen mitä todennäköisimmin molemmille. Sellainen tuli Elishevalle ehkä 1,5 vuotta sitten, että tulee vielä kaksi työtä, ennen kuin meillä on yhteinen palvelutyö, meille se tarkoittaa sitä, että nykyinen palvelu yhdessä kasvaa merkittäväksi, joten jokin osa palkkatöistämme muuttuu yhteiseen palvelutyöhön.

Meillä on ollut muutaman vuoden rukousryhmä n. 80 henkeä ystäviä matkan varrelta. Tämän vuoden aikana ehkä kesän jälkeen alkaa uusi, todennäköisesti Teamsillä tehtävä kokoontuminen halukkaiden kanssa. Asiat maailmassa muuttuvat ja ovat väliaikaisia ja vaikuttaa olevan aika koota yhteen seurakuntaa kaipaavia, jotka eivät näinä aikoina pääse seurakuntaan tai eivät löydä itselleen seurakuntaa. Tätä meille on vahvasti myös profetoitu viime vuonna ja se vaikuttaisi alkavan ja toteutuvan 2022. Muotona ilmeisesti Teams -ohjelma tietokoneella. Kaikkiin paikkoihin ei enää pääse tai ei voi luottaa milloin pääsee, joten tämä vaikuttaa olevan vaihtoehto. Mitä tulee mukaan? jo paljon sitä mitä teemme muutenkin. Usein käydessämme paikoissa, tutuksi ovat tulleet sellaiset yleiset tekijät:

a. Hengessä ja totuudessa eli pyydetään Jeesuksen johdatusta Pyhässä Hengessä ja pidetään raamatun sana lähtökohtana kaikessa. Jumalalle kuuluu kiitos, kunnia, ylistys ja palvontamme. Taivaan Isän tahto on, että jokainen pelastuu, se on ilosanoma, joten se on keskiössä. Jumalalla on jokaiselle oma suunnitelma jo tämän maallisen elämän ajaksi, sen toteuttaminen jokaisen osalta on tärkeää. Jokainen uskova odottaa Jeesuksen paluuta hereillä ja lampussa paljon öljyä ja elää tulevaa ikuisuutta varten ja kerää aarteita taivaaseen ei maan päälle. Ilman rakkautta ei ole mitään...

b. Ylistys usein musiikin muodossa (muutakin kuuluu ylistykseen toki).

c. Opetus aiheista, jotka Pyhä Henki nostaa ja mitä porukasta nousee yhteiseksi, jos ei ole yhteinen, se kuuluu jollekin pienemmälle porukalle tai voi  pohtia kanssamme asioita. Opetus on ollut molemmilla jo vuosikymmeniä ja uskon perusteita olemme molemmat viimeisinä ehkä 8 vuoden aikana käyneet paljon läpi. Onni on siinä, että raamatun lisäksi käytämme paljon muiden opettajien vinkkejä asioihin, mutta niistä saamme vinkkiä tai jotakin lähtökohtia. Kumpikin meistä rakentaa opetuksen yleensä joka kerraksi uudestaan, vaikkakin keskeisissä asioissa yleensä on kyse siitä, mikä on aikataulu ja millainen hengellinen tausta ihmisillä on. Meidän ajatuksemme on, että jokainen siunaa toista kertomalla oman sen hetkisen kehitysversionsa asioista ja liikkumavaraa aina on ja erilaisia lähestymistapoja. Me pidämme huolta siitä, että emme pahastu toisiimme vaikka näkemys on vastakkainenkin ja rakkaus peittää paljotkin synnit. Jumalan siunaus tulee siitä, että siunaamme ihmisiä, emme kiroa emmekä puhu pahaa ja kuten näemme, miten kaksi voi kulkea yhdessä jos nämä ovat eri mieltä ja Jeesuksen sanat Matteus, Markus ja Luukas samasisältöisesti: "Ja jos jokin valtakunta riitautuu itsensä kanssa, ei se valtakunta voi pysyä pystyssä." ja "Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne".

d. Parannuksen teko, jos laki on lähtökohtana eli raamatun sana, jota ihminen tulkitsee vain omalla älyllään, laki tappaa. Lihan mieli ei taivu Jumalan Hengen tahtoon eikä se voikaan tehdä sitä. Roomalaiskirje luku 8 kertoo tästä erinomaisesti, Itse olen tehnyt suunnilleen tästä aiheesta pitkän raamatun opetuksen, ehkä 12 sivua tällä hetkellä, sillä synti ja parannuksen teko on yksi keskeisiä alueita, jotka ovat vaikeita. Yksi keskeisimmistä asioista mahdollisimman yksinkertaisesti ilmaistuna on: Parannuksen teko kuuluu ihmiselle maan päällä aina, jos laki tekee sitä, se tappaa, jos Pyhä Henki auttaa rakkaudella ja totuudella, pääsemme eteenpäin.  Tässä esimerkki siitä, miten voi saada käsityksen jostain asiasta ja sitten huomata miten se saa vahvistuksen muista raamatun kohdista ja sitä täydentävät niin monet paikat.

"Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden"

e. Rakkaus ja totuus iloitsevat yhdessä. Mutta emme ole farisealaisia, eli laita toisille raskaita taakkoja. Itselle on tärkeää, että meillä harvoin on ymmärrystä kuinka vaikeaa lähimmäisen elämä on, emmekä me voi kovin tarkkaan arvioida määriä tai vakavuustasoja, koska emme koskaan tiedä tai ymmärrä taustoja. Siksi hengessä kulkeminen on niin tärkeää, mitä Jumala antaa mieleemme.

f. Rukouksessa on tärkeää kuunnella mitä Pyhä Henki puhuu ja siten tulevat jokaisen ihmisen omat asiat, perhe ja muut ihmiset, jotka sisältyvät elämään sekä jokapäiväiset tarpeet ja tulevaisuus, sillä "Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa." Erityisesti näinä aikoina tarvitsemme johdatusta ja olemme pitkään jo saaneet olla siunaamassa armolahjojen saamisessa ja käytössä. Tämä on myös yksi melko sekaisin oleva alue, mutta yksi asia on omalla sydämellä: Armolahja kertoo ytimen, Jumala antaa niitä käytettäväksemme, jotta me voimme siunata eli tehdä kaikkinaista hyvää yhteiselle kristusruumiille eli toisille uskoville ja saamme itse paljon Jumalan siunausta sen kautta, sillä Pyhä Henki on vuodattanut myös rakkauden meihin ja Hän toimii aina meitä kohtaan rakkaudella ja totuudella.

g. Itsestään selvää on, että kaikki on aina salassa pidettävää. Tämä on täysin selvää ollut meille molemmille hyvin pitkään, varmaan aina. Olen jo töissäkin sanonut ehkä 20 vuotta idean, että en muista mitään mitä olet sanonut hetki sitten enkä kerro asioita vaimolle tai koiralle tai pihapuulle, ellet sinä niin sano, eikä se lupaus lopu ajan myötä. Eihän muuten voi viedä asioita Jumalalle ja keskustella toisen kanssa jos ei ole täyttä luottamusta. Joskus itse puhuu asioistaan, mutta ei se tarkoita sitä, että muut siitä voivat jutella, sillä tiedämme miten taroinat muuttuvat, joten hyvä on sano, että kysy tältä itseltään.  Kaikki pääsevät mukaan. Jokainen saa ajan jakaa omastaan muille, usein pienissä ryhmissä riippuen minkä kokoiset ovat tilat esim. 2-5 henkeä, useimmiten 3-4, tasaisesti omalla tavallaan, periaate on se, että voi puhua omista asioistaan haluamallaan tavalla ja sitten myös rukoillaan asioiden puolesta.

h. Ei ole asioita, joita emme voisi yhdessä selvittää, pohtia ja keskustella, jotta pääsemme lähemmäs totuutta. Jumala johdattaa meitä monissa asioissa ja eri aikaan, mutta myös sellaisia asioita, jotka Hän tietää siinä porukassa tarvittavan. Rauha on myös luottamusta siihen, että Jumala johdattaa totuuteen siinä mittakaavassa ja syvyydessä, mitä milloinkin tarvitaan. Ymmärrys tulee olla myös siihen, että jonkun mielestä paras jossakin asiassa, ei ole Jumalan valinta johonkin tehtävään tai hetkeen yhdessä kokoontumisessa. Siunaukset tulevat, kun kuuntelemme Pyhää Henkeä. Tämä on iso opeteltava ja tärkeä asia. On hyvä ymmärtää, että vaikka Jumala puhuu jostakin aiheesta itselle, on kysyttävä Häneltä, tarvitseeko asiasta edes mainita muille.

i. Kritisointi ja siunaaminen? Herkkä alue. Aluksi on hyvä sääntö puhua hyvää ja ajatella hyvää. Hyvä kysyä, siunaako oma toiminta toista ihmistä, tuoko se Jumalalle kunnian? Tiedänkö, etten kiusaa toista ihmistä. Asiassa on paljon syvyyksiä ja se on sitä sydämen eli rakkaudellista viisautta, jossa on totuus ja tieto, neuvon ja rohkaisu (kiitos ja kannustus), taidollisuutta ja varsinkin Pyhän Hengen valitsemat asiat ja sanat.

j. Tässä nyt jotain ajatuksia, koska uusi vuosi. Otamme mielellämme ajatuksia vastaan, millainen ajatuksesi on omasta seurakunnan tarpeestasi tai yleensä on kyse sen täydentämisestä. Ihmiset ovat tottuneet menemään jonnekin, kokoontumaan yhteen. Nyt kun se näyttää vähenevän, otamme tietotekniikan käyttöön. Onneksi moni osaa jo paljon ja meilläkin on pitkä kokemus sen käyttämisestä. Minulla oli aktiivisessa käytössä oma tietokone vuodesta 1988, 80286 prosessosilla varustettu kone, jossa kovalevy 20mb pc :-).

2022 tekstit yläpuolella.

11.12.21 Jeesuksen antama tie, toivon ja armon tie. Se on ykkösasia, jonka mukaan ajattelemme, puhumme, olemme ja teemme. Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti. Vaikeuksia tulee ja niiden läpi mennään Jeesuksen kanssa, Hän vie läpi pimeän laakson. "Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat" Tämä on hyvä lähtökohta vaikeuksien kohdatessa.

Miten suhtautua yleisesti elämään. Mistä lähtökohdista? Pohdintaa siis: Lähtökohta on aina ristintyö, Jumala antoi meille anteeksi armosta eli ei ole mitään millä me olisimme sen ansainneet ja siksi jokainen on pelastettu armosta, myös ettei kukaan ylpeilisi omilla teoillaan. Uskonkin antaa meille Jumala, ihmisen osa ei ole kuin ottaa vastaan se mikä on jo tehty edestämme. Koko idea maailmassa on, että Jumala haluaa saada luokseen oman perheväkensä, jokaisen Hänen luomansa ihmisen, Jeesus teki kaiken valmiiksi, ettei kenenkään tarvitse sanoa, että oli huonommassa osassa. Perheväki palautuu vain kun uskoo, että Jeesus on Jumalan, Isän poika, joka ainoana Golgatan syntiemme sovitustyön, ristintyön ansiosta antoi jokaiselle mahdollisuuden taivaspaikkaan. Kun tästä pitää loppuun saakka kiinni, pelastuu. Millään muulla ei sen rinnalla ole mitään merkitystä.

Jumala antoi jokaiselle suunnitelman täytettäväksi maan päällä toteutettavaksi: "Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Kuinka kalliit ovatkaan minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä!" Ps. 139:16-17.

Ihmisellä on vapaa tahto, sillä päätämme asioita niin kuin itse haluamme, vaikka moni asia vaikuttaa tahtoomme ja se on hankaluus. Oman tahdon muuttuminen, se, että Jumala haluaa meidän kirkastuvan, tekevän parannusta, mielen muutosta. "Mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän" Joh. 5:40 Ja Paavali kuvaa tämän ison ongelman näin: "Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei" Meidän tahtomme tulisikin olla Taivaallisen Isän tahdon toteuttaminen, jota rukoilemme Isä meidän rukouksessa: "tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa".

Miten voi toteuttaa Isän tahtoa? Paavali kaipasi voimaa, koska sitä ei itsessä ollut toteuttamaan Jumalan tahtoa. Voiman saa lähtökohtaisesti uskomalla Jeesuksen sovitustyöhön, vesikasteella ja Hengellä, Nikodeemukselle: "Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" ja Roomalaiskirjeen jatko selvittää asiaa:

Mikä on Jumalan voima, joka on evankeliumi: "Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. "17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta". Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. 61. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki"

Ylhäältä syntynyt ihminen kulkee elämänsä kuin tuuli, ei tiedä mihin on menossa: Ei pelkästään vedestä vaan myös Hengestä: "teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. 8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." Siis liha tai henki, ei ole vaihtoehtoja, ylhäältä eli taivaasta, Hengestä syntynyt? Vesi on vesikaste, parannuksen kaste ja Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä: "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella." Matt. 3:11 ja Room. 8:13 todistaa, että ei ole muita vaihtoehtoja kuin liha tai henki: "Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää."

Pyhän Hengen ohjaus on siis keskeinen uskovalle. Se on vaikea asia, jos järkeilee, eli käyttää omaa ajattelua, se on juuri sitä lihan maailmaa, kun hengen maailma on ihmeellistä, mutta vaikutus on täällä maan päällä elämäämme. Se voittaa nimenomaan lihan teot. Ei laki, joka tappaa.

- Joh. 6:63 Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä.

- 1 Kor. 2:15 Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. 

- Room. 8:6 "Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan."

En kirjoita teologiaa vaan ajatuskulkua, josta saada kiinni raamatun sanan perusteella.

Taitavat olla nämä ajat lähempänä kuin tajuaakaan? Tästä nyt vähintään puhutaan vakavampaan sävyyn kuin ennen. Aikas kovaa on kun itse on elänyt näitä hyviä aikoja ainakin elatuksen suhteen.

"Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. 10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. 11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 12. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus." ja Joh. 16:2 "He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle." --- Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Matt. 24 ja Joh. 16.

6.12. Monet ovat saaneet lisää syvyyttä itsenäisyyteen ja sen arvostamiseen, että todella nuo ajat olivat kovat. Samoin on puhuttu sisällissodasta ja lähellämme parin kilometrin päässä on suuri joukkohauta niiltä ajoilta, joten asia on täällä kovin tuttu. Tiedämmehän hyvin kyllä mikä saa ihmisen tappamaan, veljen murha, veri huutaa maasta. Niin se on jo raamatussa näkyvissä, sielu on veressä. Kirjoittamassani Jeesuksen veri kirjoituksessa kävin juuri tätäkin läpi. Miten siis veli vihaa veljeään niin että murhaa, Aabelin veri huutaa maasta. Niin se on myös lopunaikoina.

18.11. Monet Jeesuksen omat ovat vankistaneet uskon perustuksia, mihin usko perustuu, Jeesuksen veren voima, rakkaus, rauha, luottamus, toivo, armo. Erityisesti pimentyvinä aikoina perusteille meneminen on hyvä ajatus, kuten kun ihmiset kysyvät: Miten voit olla noin rauhallinen? Ja silloin on hyvä olla miettinyt perusteet raamatusta mieleen, että niistä voi kertoa niin ei-uskovalle kuin uskoville ja luottaa, että saa oikeat sanat.

7.11. Niin paljon tekemistä, niitä päiviä, jolloin tehdään sen mukaan kuin on ymmärrys on saatu. Ei näytä tekeminen koskaan loppuvan, onneksi on ymmärtänyt, että armo riittää joka päivälle omansa, niin on myös kunkin päivän temisten ja töiden laita. Näyttää miltä näyttää, asiat tapahtuvat Jumalan antaman aikataulun mukaisesti. Kun itse haluaisi jonkun tapahtuvan, tulee rehkittyä ja onneksi useimmiten helpottaa tekemistä, ettei kiirehtiminen ei auta, vaan voi viedä asioita vain väärään suuntaan. Joskus on toki tehtävä rivakasti, mutta rauha säilyttäen. Siis perusajattelua tänään, arki on monta päivää viikossa, lepopäivä pyhittäen, olkoon se sitten pe ilta -la ilta tai sitten sunnuntai useimmille.

4.11. Olemme aina kutsutut viemään ilosanomaa, niin kauan kuin on päivä, eli se on mahdollista, lähetyskäsky. Raamatun sanassa pysyminen, Jeesuksen veren alla, Pyhän Hengen ohjauksessa - koko ajan. Rakkaus iloitsee totuuden kanssa, ilman totuutta ei ole rakkautta, Jeesuksen käskyjen pitäminen onnistuu Pyhän Hengen vuodattaman rakkauden kautta, vain siten voimme rakastaa Jumalaa Hänen antamallaan rakkaudella, joka antaa anteeksi eikä syytä, jotta tuomio on Hänen ja vasta Hänen sanansa lopulta meidät tuomitsee. Joten rakastakaamme sanan mukaisesti Pyhän Hengen johtamana. 

3.11. Tärkein  profetiani? ehkä edelleen tai ainakin hyvin pitkään oli Katariinalta, Bulgarialaisen lähetyssaarnaajan vaimolta, joka oli erittäin hyvä ystäväni ennen kuin hän meni naimisiin ja muutti Bulgariaan. Jos nyt oikein lyhyesti kerrotaan tätä - Kolme suurta profetiaa tuli silloin, kaksi niistä toteutui niin tarkasti, ettei ole mitään epäselvyyttä todenperäisyydestä ja Katariina teki minuun vaikutuksen kaikkein eniten koko silloisen elämäni aikana tapaamistani ihmisistä, kuulin nämä profetiat n. 1989. Helsingin helluntaisrk eli Saalem oli hänen srk. Viimeisen niistä voin kertoa nyt: "Lopunaikoina tulee sateenkaarimarketteja". Minulle avattiin tämä, kuten moni raamatun sanakin, "olen tuon lukenut mutta se ei ole avautunut/sitä ei ole avattu/tms." Tuo "lopunaikoina" -sana oli profetian antamisen aikana riittävä ja on se nytkin. Täsmälleen nyt on se aika tullut, minulle tämä on niin hyvä merkki etten selkeämmästä merkistä tiedäkään - siitä, että lopunajat ovat tulleet. Toisille se taitaa olla tuon merkin tulo, näyttäisi että se on raamatun mukainen sanatarkasti, sillä monenlaista tarinaa siitä piisaa. Jokainen saa oman ymmärryksensä ja tekee omat johtopäätöksensä, kuten aina raamatun sanankin kohdalla, näyttäisi, että aika lähellä oleva tilanne on ruotsissa jo tähänkin, sillä oikeaan käteen laitettava ns. mikrosiru (ihan kuin on perinteisesti ajateltu jo vuosikymmenet) nyt vaikuttaa olevan sananmukaisesti tuo merkki mm. aftonbladetissa video asiasta. Sen voi vielä laittaa vasempaankin käteen, mutta myös hetkellä oikeaan käteen, otsasta ei ollut tuossa puhetta vielä, joten tämä on selkeästi se esiaste sille - ja ensin vapaaehtoiset, sitten ne jotka haluavat osallistua ns. normaalisti elämään ja sitten raamattu sanoo, että ilman sitä ei voi ostaa eikä myydä. On selkeää, että se tulee sitten otsaan, jos ihmisellä ei enää kättä ei ole ja mm. siitä syystä otsa, että paholainen haluaa merkata jokaisen ihmisen itselleen. Tämä ei ole nyt kokonaisuutta asiasta, vain yksi kohta, jossa Jumalan suojelus näkyy, kun Jumalan sinetti on otsassa:

Ilm. 9. 3: Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on valta; 4 ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. 5 Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. 6 Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä.

Minulla on henkilökohtainen kokemus siitä, kun tuntuu, että kuolee, eikä voi tehdä asialle mitään ja tilanne vain jatkuu... jatkuu... jatkuu... sitten Jumala vapautti siitä - olen tajunnut, että näin se vaan on todella mahdollista, tämä tapahtui ehkä 10 vuotta sitten. Ero oli siinä, että halusin elää, kun taas nämä etsivät kuolemaa, koska kivut ovat niin hirveät.

22.10. Tänään alkoi valmistelu seuraavaan isompaan aiheeseen, asia, johon johdatus on -> 1. kiitämme Jumalaa Hänen hyvyydestään ja kaikesta hyvästä mitä Hän on meille tehnyt ja tulee vielä tekemään, 2. ylistämme Hänen suuruuttaan ja 3. palvomme Häntä koska Hän on Pyhä. Jokainen näistä voi olla hankala pala, varsinkin sana palvoa on monelle vähän hankala. Siksi tämä kokonaisuus on nähtävä raamatun kautta ja on tärkeämpi kuin mitä siitä usein puhutaan. Ajattelen että varsinkin silloin kun tunteet sanovat ja järki sanoo vastaankin, on, että mitä suurempi on ahdistus ja puristus, vielä suurempi on kiitos, ylistys ja palvonta. Lyhyt vastaus on, että se karkottaa vihollisen ja tuo Jumalan kuulemisen ja Hänen valonsa/voimansa tilanteeseen. Ja tämän kokonaisuuden otsikko on "elämme Jumalan kirkkauden ylistykseksi"  Ef. 1:12 "Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen, Jumalan kirkkauden ylistykseksi."

18.10. Näyttää rantautuneen halloveeni tänne Suomeenkin, kaikesta mitä siihen kuuluu pitää pysyä erossa 1. Tess. 5:22 "Pysykää erossa kaikesta pahasta.", vaikkei asiasta oikein tietäisikään, pitäisi jo ulkonäöstäkin tehdä päätelmät siitä, etteivät tuo kuulu meille vaan on väärältä puolelta, kuolema ja kummitukset jne...? Ei niiden kanssa pidetä hauskaa. Viimeisenä kukistetaan kuolema 1. Kor. 15:26 "Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema."

Tai kuolleitten kanssa tekemissä oleminen on yhtä lailla täysin kiellettyä, eikä se poistunut uudistetun liiton myötä, kun Israelin kansa tuli luvattuun maahan: 5. Moos. 18:9 "...älä opettele jäljittelemään niiden kansojen kauhistavia tekoja. 10 Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, 11 Jes. 8:19 joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. 12 Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi."

Varsinainen asia ei poistunut, mutta koska Jeesus tuli maan päälle pelastamaan ei tuomitsemaan, Hän ei antanut kivittää syntistä naista, vaan antoi armon tälle, samoin meidän tulee toimia, tuomiovalta ei ole meillä ja jos ihminen pelastuu, se on kaikkein tärkeintä.  Monessa joudumme yhä uudestaan ymmärtämään, että ymmärrys on vajavaista ja sitten jossakin kohdassa täjuaa paremmin asiat. Kaikissa asioissa on hyvä kuitenkin kysyä Jumalalta miten asiassa voi olla avuksi ja samasta asiasta puhumme eri tavoin eri ihmisille, eikä aina tarvitse sanoa mitään.

Joulu on sitten hankalampi asia, kun sitä viettää Jeesuksen syntymäjuhlana niin hyvähän se on. Mutta minulle tuli pari vuotta sitten ajatus siitä, että joulupukki satuhahmona vaikuttaa hyvältä hahmolta, joka antaa hyviä lahjoja kun vain on ollut hyvä ja usein aika pienestä pitäen lapset tietävät, että joulupukki ei ole totta. Joulupukki vaikuttaa olevan ainoan oikean isän korvike tai imitoiva hahmo. Taivaan Isän antaa lahjoja meille armostaan ei siksi, että me olemme hyviä ja sitten hyvillä töillämme tai kiltteydellämme ansaitsemme hyviä lahjoja. Jumalan armosta usein sanotaan, että se on "ansaitsematon rakkaus meitä kohtaan". Ongelma ei ole se, että halutaan olla hyviä tai antaa lahjoja, vaan, että Jumala unohtuu ja vaikuttaa siltä, että ihmiset tai joulupukki on hyviä siis ihminen tai satuolento - Jouluna siis monessa kodissa iloitaan ja juhlitaan paljon enemmän lahjoja ja joulupukkia kuin Taivaan Isää ja Jeesusta.

13.10. Rukoilu, rukoilemmeko Isää, poikaa, vain Pyhää Henkeä? Rukoilen Pyhän Hengen johdattamana/ kuullen Pyhää Henkeä / Pyhässä Hengessä / Pyhän Hengen voimassa Isää Jumalaa / Taivaan Isää /meidän Isäämme Taivaassa ja rukoilemme Jeesuksen nimessä.

Isä: Evankeliumeissa Jeesus puhuu eniten siitä, että rukoilemme IIsää, kuten Isä meidän rukouksessa, mutta raamatussa on ilmeisesti 165 kertaa siitä, että rukoilemme lähtökohtaisesti Isää.

Poika: Joh. 14:12-13 "ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. 14 Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen."

1. Joh. 9: "Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."

Apt. 7:59 "Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: "Herra Jeesus, ota minun henkeni!"

Pyhä Henki: Jaakob 1:20 "Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä"

Varsinkin kun emme edes tiedä mitä rukoilla: Room. 8:26 "Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla."

Ef. 6:18 "Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta"

12.-13.10.  Sain todistaa lääkärille ja parissa muussakin paikassa. Jos pyytää, että Herra johdattaa todistuspaikkoja ja ohjaa siinä eteenpäin, johdattaen aina uskoon asti, niitä kyllä avautuu paljon joka vuosi.

7.10 Kiitos Jeesus, että johdatus saa olla niin ilmeistä joinakin elämämme päivinä. Päivä alkoi juuri oikealla raamatunjakeella, kun pyysin raamatunkohtaa. ja sain: 1. Tim. 1:14 "Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen, samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan." Vähän myöhemmin aamulla kuunnellessani Barry Bennettiä, häneltä korostui kohta armosta opetuksessaan, kun ajelin Helsinkiin, enhän vielä silloin tiennyt mitä juuri aamun raamatun jakeessa piti painottua. Samoin täsmälleen paluumatkan aluksi sain kohdan armosta Derek Princen opetuksesta Love of God sarjaa, hän sanoi, että vasta kun ihmisen yrittäminen loppuu, armo voi alkaa. Elisheva sai myös aamulla rukouksen jälkeen ymmärryksen "ympyrä sulkeutuu" kun menin Helsinkiin ja itse ajattelin edellisenä päivänä että tämä on kyllä viimeinen kerta ja jolloin asia ratkeaa. Ja niin kävikin.

Kauppaan poiketessani pyysin, että anna muuttoomme sopiva asioita ja sain varresta vedettävät alustat tavaroiden vetämiseen, ettei tarvise joka kohdassa kantaa ja lisäksi yltäkylläisesti lämpötyynyt selän taakse ja vuoteeseen, toinen nytkin lämmittää, kun en raskinut ostaa niitä viime vuonna, kun etsin halvempia vaihtoehtoja ja nämä olivat nyt ne halvat, jossa oli myös riittävästi säätöä.

Se asia joka selvisi tänään, oli, että armossa on kulkeminen ja siitä iloitseminen, oma yrittäminen, auts. Sitä olen niin kovasti yrittänyt välttää. Mikä onkaan tuo Hengessä kulkeminen, opetuslapsena oleminen ja parannuksen teko eri elämänvaiheissa ja päivittäinkin.

Koen selkeästi, että näinä aikoina myös tietoinen Pyhän Hengen johdatus on erittäin tärkeää, "jatkuva rukouksen hengessä oleminen", raamatun sanassa pysyminen eikä oppien seuraaminen, vaan pyhitys, kuten sana sanoo, me saamme kirkastua, kun ajat pimenevät ja siihen tarvitsemme henkilökohtaista suhdetta, rakastavaa suhdetta Taivaan Isään, Jeesukseen, sillä rakkaudella, jolla Jumala on ensin meitä rakastanut.

7.10. Pureskeltavaa, armo, siitä Jumala puhui tänään monesti, kuinka siis silloin, kun ihmisen omavoimaisuus ja yrittäminen päättyy ja silloin armo alkaa. Usein Hänen armoonsa tukeutumiseen todella tekee vasta, kun ei ole muita vaihtoehtoja ja on umpikujassa. Niin voisi tehdä jo aiemmin, mutta ilmeisen harva niin tekee? Antaa siis kaiken Jumalalle, johdata Sinä Herra, kuten haluat. Ei siis etsiä millainen on palvelutyöni, vaan haluan elää ennen aikojen alkua tekemäsi suunnitelmasi mukaan ja kirkastaa Herra Sinua ja kunniaasi elämälläni, niin, että SInun tahtosi tapahtuu yhdessä muiden omiesi kanssa. Eli vaikuttaa siltä, että on niin vaikea oikeastaan edes tajuta miten on se, että antaa koko elämänsä eläväksi uhriksi Jumalalle.

Olen sitä jo ajatellut tehneeni monta kertaa ja edelleen se vain syvenee. Ainakin yksi vahva kerta oli Israelissa Elian Karmel -vuorella 2016, sillä kirjaimellisesti käytännössä niin tehtiin rukous- ja ylistysmatkallamme. Mutta edelleen sitä saa tehdä yhä enemmän ja täydellisemmin, aina tuntuu löytyvän lisää vaikka on ajatellut sen tekevän jo ihan kunnolla. (Ei siis ole kyse mistään vanhan testamentin uhreista vaan uuden testamentin puolelta.) Rakkaan veljen kanssa tätä rukoiltiin, joka myös oli Elian vuorella Israelissa ja osittain matkamme kohtasivat. Nyt sain häneltä rukouksessa ohjeeksi: Jumalan pelko ja pyhitys. Olipa siinä taas tukevasti suuntaa.

6.10. Andrew Wommack - "healing is here" opetuksesta poimintoja maistiaisiksi.

https://www.awmi.net/ -sivuilla n. 200 000 tuntia ilmaista opetusta... lienee maailman laajin palvelutyö.

Olen sydämessäni vakuuttunut, tiedän, että Jeesus on jo parantanut minut ja Hän aina haluaa, että paranen heti, joten puhun itselleni tästä lähtökohdasta itselleni terveyttä ja vapautumista.

Tärkein asia, ilosanoma on - Jeesus rakastaa minua. Hän sovitti syntini ja

hänen haavojensa kautta minut on jo parannettu ja olen terve.

Minulla on Jeesuksen auktoriteetti.

Katson uskossa ojentuen ja ajattelen itseäni parantuneena enkä usko oireita vaan luen mitä raamattu sanoo: 1. Piet. 2:24 "... joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut.

...ja tämä on totuus, eikä se mitä maailma väittää, ihmiset väittävät tai ruumiini oireilee. Raamatun sanan mukaan uudistan ajatukseni, mieleni ja olen ja elän sen mukaan ja ruumiilleni sanon, kerron, julistan, että se on terve.

Ruoki uskoa ja lopeta epäusko, jokainen saa uskoa, että

Jeesus on jo parantanut, tuntuu tai näyttää minusta miltä tahansa.

Kiitän Jeesusta terveydestä, Hänen rakkaudestaan ja hyvyydestään.

5.10. Tärkeä kohtaaminen Järvenpään hautausmaalla, äiti lastenvaunujen kanssa, kiitos Jeesus, että saatiin rukoilla hyvä rukous.

4.10. Hengellisen äitini Inga Temisevän hautajaiset olivat 2.10. Inga ja miehensä Matti opettivat, että halleluja jälleen on yksi Jumalan lapsista päässyt kotiin, se on keskeisin asia jokaisen ihmisen elämässä. Suru on tänne jääneillä, joten juttelut ennen ja jälkeen hautajaisten ovat tärkeitä ja surun kokeminen vaihtelee kovin paljon. Täällä puheet pidettiin kirkossa. Kiitos Inga ja Matti! Tärkeitä asioita, joita sain ja opin molemmilta oli yltäkylläinen rakkaus - kannustus, rohkaisu, täysi luottamus, että kyllä sinä osaat ja pystyt ihan mitä vain, olet aina tervetullut ja sellaisenaan hyväksytty sekä aina kiitettiin kaikesta Jeesusta ja usko oli itsestään selvyys ja uskosta myös puhuttiin paljon. He kulkivat valossa ja todistivat Jeesuksesta. He elivät todeksi uskoaan, eikä usko horjunut koskaan vaikeinakaan hetkinä ympäri maailmaa Sambiassa, Irakissa, USA:ssa... EI ole sanoja kiittämään Taivaan Isää siitä, että sain olla osa heidän elämäänsä myös, mutta KIITOS ISÄ!

4.10. Jo vuosia olen laittanut uskon perustaa kuntoon pala palalta ja edelleen se tuntuu kovin tärkeältä. Raamattu ja Pyhän Hengen ohjauksessa, rakkaus Jumalaan totuudessa ovat keskeiset lähtökohdat. Keskittyen siihen, mitä Jumala haluaa meille kertoa, jokaisella on oma elämän kulku, joka on suunniteltu, kun vain pääsemme ne askeleet päivä päivältä ottamaan. Ehkä perustan tekeminen kuntoon on myös osa sitä, että haluan olla kompuroimatta peruskysymyksissä ja kehittyä koko ajan niissä: pelastuminen, Jeesuksen tunteminen, Jumalan suuruus, kolmiyhteisen Jumalan rakkaus, mikä on tärkeintä?, Pyhän Hengen johdatus, Jumalan tahto, Jumalan voima ja ihmeet, armo, ilosanoman kertominen, hengellinen ihminen, armolahjat, kutsumus, usko vai teot, kasteet, raamatun lukeminen, rukous, ylistäminen ja palvominen, anteeksi antaminen, fyysinen parantuminen, vapautuminen, lähetyskäskyn toteuttaminen, Israelin/juutalaisten merkitys, miten voittaa paha, okkultisimi ja epäjumalat, addiktioista vapautuminen...

29.9. Ystävän olkapää parani, kiitos Jeesus! Harvinaista rukouksessa, että pitäisin taukoa, sanoin kuitenkin, että jatketaan kohta selän asiaa, kun mukamas väsytti, kyseisen liikkeen ulkopuolelle tuli samanaikaisesti auto, jossa luki - GET IT DONE- se kyllä hymyilytti, joten jatkettiin heti, mutta sitten tuli myös asiakas, ennen kuin ehdittiin rukoilla kunnolla.

Niin monta tehtävää tällä hetkellä ja niin monta asiaa olisi kirjoitettavaksi. Yksi ajatus kuitenkin alkoi viritä, pyytää, että Jumala yhdistää juuri ne palavat ystävät niin meidät kuin muuallakin kaikki ne, jotka on tarkoittanut yhteen palvelemaan. Sellaiset, joilla on tarkoitus tehdä se mitä Jeesus sanoi, koko paketti, yhdessä, niin, että jokaisella on oma osansa, eikä ole yksi joka on suurin. Idealla, että jokaisella on jotain annettavaa, kun keräännytään yhteen. Tässä iässä ja maailmantilanteessa hedelmä tulee jo näkyä, pelastuneet, vapautuneet, parantuneet... Jeesukselta tulee paras malli, mitä Hän teki ja sanoi, että meidän tulee tehdä. Hänen lähellään olivat usein kolme Johannes, Pietari ja Jaakob, sitten kaikki 12 ja joskus 70. Mutta tarkoitus on, että työmiehiä tulee elopellolle, joten oma palvelutyö ei ole ollenkaan itsetarkoitus.

Matt. 28:19 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.»

Matt. 7:20 "Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita." ja

Jes. 51:7 "Kuulkaa minua, te jotka tunnette oikeuden, te joilla on minun lakini sydämessänne: - Älkää pelätkö ihmisten pilkkaa, älkää säikkykö heidän herjauksiaan!"

Keskeisiä ajatuksia: Raamatunmukaisuus, ilosanoma keskellä toimintaa, rakkaus näkyy meistä ja siitä mitä teemme, Jeesus tekee kokonaan terveeksi, rohkeus, Jumalan voiman ilmentäminen, Jumala käyttää kaikkia, lähdetään liikkeelle ja Jumala ohjaa, tavoitamme yhtälailla yhden kuin suuremmat joukot.

Aamulla kysyin mitä raamatun kirjaa kuunnella, kuuntelin Johanneksen evankeliumia, joka vahvistui yhden opetuksen kautta juuri oikeaksi, jota kuuntelin sen jälkeen. Johanneksen evankeliumista tuli muutama tärkeä uusi ymmärrys, mutta nyt olennaista oli, että Jeesus jätti opetuslapset lähteäkseen Jaakobin kaivolle tavoittamaan yhtä ja Jeesus antaa mallin miten palvella Häntä - hyvä paimen jättää 99 tavoittaakseen yhden, siinä myös palvelumalli, joka on tärkeä.

27.9. Viikonlopun ajatuksia: ihmisten kesken ei mitään uutta auringon alla: uskollinen ystävä kaikkine puutteineenkin on parempi kuin ei- uskollinen ystävä kaikkine puutteineen.  Meillä on paljon erilaisia näkemyksiä ja ymmärrystä uskossa kulkemisessa ja hyvä kohta ohjeeksi on: 1. Kor. 8.1 "...tieto tekee ylpeäksi, rakkaus sen sijaan rakentaa." Viime viikonloppu oli tuon kohdan malliesimerkki, vaikka tietoa oli paikalla paljon. Jumalan ylistys ja läsnäolo oli odotettu ja kaivattu iso ilo - riemu. Jumalan tahdon toteuttaminen on yllätyksellistä, monta isoa rukousaihetta oli ja keskustelua, joista saatiin yhteistyössä ymmärrystä ja ilo oli ihmisten kasvoilla, kun Jeesus oli paikalla ja osoitti hyvyytensä. Yhteinen rukous on tärkeää, rukousrintama tai rukousarmeija. Niin pienissä kuin isoissa asioissa Jumalan puoleen kääntyminen keskeistä, monia asioita tapahtui viikonloppuna, kun rakkaus rakensi ja jokaisella oli mahdollisuus olla oma itsensä.

23.9. Kouvolassa, Tommy Liljan kiertueella, Jeesus osoitti kaksi henkilöä, K:n ja T:n. Ensin oltiin K:n kanssa eteisessä ja sain häneltä vahvistuksen siitä, että oikein olin kuullut mitä Jeesus puhui ja hän uskoa mennä eteenpäin siihen miten Jeesus haluaa, että hän menee eteenpäin. Jeesus vahvisti, että hän oli pitkällä Jeesuksen kanssa ja nyt on Hänen voimassaan kulkemisen aika. Puhuimme miten sairaat paranevat ja lähetyskäskyn koko täyttämisestä ja se oli helppoa sillä hän tunsi raamatun hyvin. Sitten rukoilin hänen ystävänsä puolesta ja hän tuli mukaan myös, tapahtui mitä Jeesus halusi, posken kivut lähtivät hammaslääkärissä käynnin jälkeen oli niitä vielä jäänyt leikkaushaavasta ja käveleminen oikeni paljon ja nopeutui. Ymmärrys tuli, että heidän tehtävänsä on jatkaa rukousta, että he saavat myös rukoila sairaitten puolesta, joka on kauan ollut heidän sydämellään. Ja toki että kulku paranee loppuun asti, jaloissa tuntui turvotuksissa myös helpotusta. Ihan Jeesuksen omia, niin Jeesuksen omia!!! T:a kertoi, että on ollut Jeesuksen kanssa jo vuodesta 1977!

Toivon, että näitä saa myös videoida tai äänittää muille kuunneltavaksi todistuksia, kun Jeesus parantaa. Se kaikki Jeesuksen kirkkauden ylistykseksi, joka on meidän elämämme!

Kiitos Jeesus, ilman SInua emme voi mitään, mutta kun Pyhä Henki kirkastaa SInua Jeesus niin silloin tapahtuu tahtosi, hyvä tahtosi, rakkautesi meitä kohtaan! Halleluja ylistys Jeesukselle!

23.9. Ainakin itsellä olisi halua vähän pitemmän ajan (6 -12 kk) suunnitelmissa  on tehdä pari kokonaisuutta, toinen pelastuksesta ja lähetyskäskyn toteuttamisesta ja toinen rukouksesta. Pohdin, että se ei olisi itsestä nousevaa, vaan vain johdatuksesta tulevaa. Ja kun miettii, että hetki kerrallansa eli tunti kerrallaan tai kävellen uskossa yksi askel kerrallaan eli päivä kerrallaan Hän antaa askeleet ja ihmisen suunnittelee elämäänsä. Eli vien suunnitelman Hänelle ja kysyn neuvoa. Snl. 16:3 Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät. ja Snl. 16:9 "Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa." ja muistaen, että hengestä syntynyt kuuntelee henkeä: 1 Kor. 2:15 "Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla."

21.9. Olemme kiitollisia siitä, että moni asia on ollut jo hyvin, mutta nyt erityisesti iloitsemme siitä, että fyysisissä parantumisissa on näkynyt selvä kasvu, nimenomaan paikan päällä rukouksissa, kun yhdessä ja erikseen rukoilemme. Ja se jos joku on Jumalan työtä, siinä ei ole mitään ihmisestä, ihmisen teoista mitään ei tapahdu, vaan Jeesus meissä, Hänen kirkkautensa meissä eikä yksin  kirkkauden toivo -vaan myös voima - Pyhässä Hengessä. Kiitos Jeesus! Ylistys Jumalalle! Tämä on muistaen sen, että emme tavoittele vain fyysistä parantumista, vaan sitä, että ihminen pelastuu, sillä ilosanoman vieminen on aina tärkeintä, fyysinen parantuminen on yksi tärkeä väylä, jossa tajuaa, että Jeesus on todellinen Jumala ja parantuminen on ihme, joka johdattaa ihmisen Jeesuksen luokse.

20.9. Jumalan merkki uskovissa -sinetti, joka takaa pelastuksen eikä kuolema kohtaa meitä: Ihmisessä on siis jompi kumpi sinetti - merkki näinä aikoina, jolloin Jumalan lähettämä tuomio ei kohtaa heitä, joissa on sinetti:

Ilm. 7 Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta: 3 Älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan.

ja jatkuu: Ensin todelliset Israelilaiset, Jumalan omaisuuskansa - juutalaiset, sitten kreikkalaiset eli pakanat eli muut, samaan pelastukseen osalliseksi päässeet:

4 "Minä kuulin myös sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai sataneljäkymmentäneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin heimoista: 5 Juudan heimosta sai sinetin kaksitoistatuhatta, Ruubenin heimosta kaksitoistatuhatta, Gadin heimosta kaksitoistatuhatta, 6 Asserin heimosta kaksitoistatuhatta, Naftalin heimosta kaksitoistatuhatta, Manassen heimosta kaksitoistatuhatta, 7 Simeonin heimosta kaksitoistatuhatta, Leevin heimosta kaksitoistatuhatta, Isaskarin heimosta kaksitoistatuhatta, 8Sebulonin heimosta kaksitoistatuhatta, Joosefin heimosta kaksitoistatuhatta ja Benjaminin heimosta kaksitoistatuhatta. 9 Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa 10 ja huusivat kovalla äänellä:- Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, Hän, joka istuu valtaistuimella, Hän ja Karitsa! 11 Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan 12 sanoen: - Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen. 13 Yksi vanhimmista kysyi minulta: »Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?» 14 Minä vastasin: "Herra, sinä sen tiedät." Hän sanoi minulle: - Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. 15 Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessäja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin, ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen. 16 Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano,enää ei heitä polta aurinkoeikä paahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet."

Ja kova "esikuva" Jerusalemista löytyy Hes. 9:3 "Silloin Israelin Jumalan kirkkaus kohosi kerubien yltä, missä se oli siihen saakka ollut, ja siirtyi temppelin oven kohdalle. Herra huusi pellavapukuiselle miehelle, jolla oli kirjoitusvälineet vyössään, 4 ja sanoi hänelle: "Kulje Jerusalemin halki, koko kaupungin läpi laidasta laitaan, ja tee merkki kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden." 5 Sitten kuulin hänen sanovan toisille miehille: "Kulkekaa hänen perässään kaupungin halki ja tappakaa säälittä, ketään säästämättä. 61 Tappakaa vanhukset ja nuoret miehet, neidot, naiset ja lapset, tappakaa heidät viimeistä myöten, mutta älkää kajotko kehenkään, jolla on merkki. Aloittakaa minun temppelistäni." Niin he aloittivat kansan vanhimmista, jotka olivat temppelin edustalla. 7 Hän sanoi sitten miehille: "Saastuttakaa temppelirakennus, surmatkaa ihmisiä esipihat täyteen. Menkää sen jälkeen kaupunkiin ja tappakaa siellä."

19.9. Vierumäen urheiluopistolla Jeesus paransi kaksi polvea lisää! kun oli ja tänään vielä on messut, Heinolan yrittäjien näytteilleasettelu, toinen jonka polvi parani tunsi jo Jeesuksen ja toinen ei. Evankeliumi meni eteenpäin muutenkin jälleen toisissakin kohtaamisissa. Toiselle pitkälle edenneessä uskossa olevalle Jeesus puhui toisestakin asiasta rohkaisuksi.

Toista taas ei haitannut, vaikka vähän arastelikin, kun rukoilimme julkisesti ihmisten edessä. Elishevalle hän oli tuttu entuudestaan ja luotti häneen. Hän kertoi kierroksemme lopulla, että polvi on edelleen täysin kunnossa. Toisen polven tilanne tarkistettiin myös ja tarkistuksen jälkeen vielä polven läheisyydessä oli jotain, joten sitä rukoiltiin uudestaan, sitä ei sitten ehditty kysymään uudestaan ja jatkoa vielä seuraa asiassa. Olisi varmaan muutakin ollut, mutta molemmat olivat töissä messuilla oman yrityksensä puitteissa. Rukoillaan, että jatkoa seuraa paremmalla ajalla.

18.9. Oppiminen, opin, että isää ja äitiä kannattaa AINA kuunnella, koska he olivat luotettavia ja tahtoivat aina minulle hyvää, siksi minun on helppo luottaa myös Taivaan Isään, sillä jos omat vanhemmat ovat tuollaisia, miten paljon onkaan maailmankaikkeuden luoja! Omat vanhempani opettivat minulle paljon, koko elämällään, josta olen hyvin kiitollinen heille.
Äitini oli suomen kielen opettaja ja eläkkeelle asti Jokelan yläasteen rehtori 1978-1992. Kysyin, miksi hän luki niin paljon erilaisia kirjoja, joista tiesin, ettei hän varmasti ollut niistä kovin kiinnostunut. Hän vastasi suunnilleen, että niiden avulla saa ymmärrystä mitä/miten ihmiset ajattelevat elämästä ja ymmärsin taas vähän paremmin miksi hän ymmärtää niin hyvin ihmisiä ja miksi hän osaa sanoa oikeat ja riittävät sanat rohkaistakseen kaikkia ihmisiä. Tämän hän teki harvoin ja valituin ajatuksin ja sanoin. Tarinoita aina välillä tulee esiin, kollegani kertoi tehneensä jotakin ja joutui sitten rehtorin puhutteluun. Hän sanoi minulle, että "on sinulla ihmeellinen äiti, luulin saavani nuhtelun, mutta lähdin hymy huulilla ja rohkaistuneena ja ihmettelin mitä tapahtui", juuri näin äiti voitti hyvyydellä ja ymmärtämyksellä pahat ja hankalat asiat, käänsi tilanteen ihan toisinpäin. Tämä entinen oppilas, sittemmin opettaja oli aina hyvin kannustava ja opiskelijoita ymmärtävä jo materiaaleja tehdessään ja kanssakäymisessään ja hymyili ja rohkaisi aina sekä ohjasi tekemään asiat kunnolla.

Äitini usko oli vahva koko elämäni ajan, erilaiset kirjat eivät heiluttaneet hänen uskoaan. Vanhempani opettivat minua elämänsä loppuun asti. Äiti näytti, kuinka uskovan ei tarvitse huolehtia kuoleman lähestyessä mistään, eikä puhunut kivuista eikä huolista. Viimeiset pari kolme viikkoa olimme yhdessä kotona, Jumala pitää huolen kaikesta, eikä antanut minulle yhtään huolta lähtöönsä asti ja tiesi, kun lähdön aika tuli ja oli täysin levollinen viimeiset tunnit, hetket.

Isä taas, kun lähti, niin hänen viestinsä oli, alle vuorokausi ennen lähtöään Hän aamulla vielä soitti ja sanoi minulle että nyt on kaikki hyvin ja sitten "Jeesuksen rakkaus on aina voimassa - TOTTAKAI" hän sanoi - kaikki on siis hyvin ihan satavarmasti viimeistä hetkeä myöten.

Monta asiaa on uskovalla edessä omassa kasvussa, perusta raamatun luku, joka kertoo Jumalan rakkaudesta jokaista ihmistä kohtaan, on kuitenkin keskeisin. Omaa perustaani olen viimeiset vuodet vahvistanut, myös kuuntelemalla niitä, jotka ovat tavalla tai toisella saaneet huomiota, julkaisseet kirjoja, joista voi lukea heidän uskostaan, eniten olen kuunnellut, sillä nykyisin varsinkin Youtubesta löytyy paljon erilaisten hengenihmisten opetusta - jos perusta on kunnossa, eli itse on lukenut raamattua ja pyytänyt Pyhää Henkeä avaamaan sitä. Syvempiin totuuksiin Herra johdattaa esim. apostolin tehtävä on tärkeä keskeinen kohta Ef. kolmas luku kokonaan eli Jumalan pelastussuunnitelma ja Jumalan salaisuus, mutta myös, mutta sieltä on hyvä tajuta: "Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. 17 Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. 18 Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, 19 ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. 20 Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, 21 olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen." eli siis Pyhällä Hengellä täyttyminen - rakkaus on elämämme perustus ja siitä kaikki kasvaa. Siten Hänen meissä vaikuttavalla voimallaan, Hän kykenee tekemään enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella.

On upeaa, kun on ymmärtänyt jonkin asian hengessä, muttei ole löytynyt raamatun vahvistusta mistä se löytyy... "mutta kuitenkin, näin se kyllä vaikuttaa olevan, tunnen sen hengessä" ja se on sitten saanut vahvistuksen myöhemmin sekä miten se on liittynyt muuhun niin upeasti. Vielä se on sopusoinnussa muiden asioiden kanssa, rakentaa tai selittää nyös niitä. Luonnostaan eli myös päättely ei rakenna oikeata oppia vaan: 1 Kor. 2:15 "Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla."

Perustalta on paljon helpompi arvioida kuinka oikeaa tai sopivaa opetus on itselle, samoin pitäkää se mikä on hyvää on erittäin tärkeää, on tärkeää, ettei hylkää hyvää opetusta heti, kun ainakin omasta mielestä löytää virheen, sillä jokainen on jossakin vaiheessa omassa kehityksessä. Lähtökohta on aina lukea raamattua itse ja ihan hyvä on kuunnella muitakin, mutta oma oppi ei muutu joka kerta, kun kuuntelee jotakuta, mutta ei heti hylkääkään uutta opetusta. Palvelutyöstä saa selvää myös katsomalla niitä tuloksia, joista raamattu puhuu, eli että ajallaan kantaa hedelmää, hedelmistään meidät pitää tuntea, ettei omaa puuta hakata pois, onneksi Jumala on pitkämielinen.

Kun mietin opettajia, saarnamiehiä, olennaista on myös, ettei ala olemaan jonkun seuraaja, joka on ihminen, vaikka on hyvä kuunnella muitakin. Vaikka joku puhuu meille hyvin, Jeesus on aina ainoa todellinen opettaja, kun Pyhä Henki ammentaa Jeesuksen omasta ja kirkastaa Jeesusta. Ihan keskeistä ihmiselle on se, onko itse ikinä päässyt kokemaan Jumalan armon anteeksiantamuksen kautta vai julistaako koko ajan pelastuneillle parannuksen tekoa ilman, että on vapautettu synnin ja kuoleman laista Jeesuksen veren kautta: "Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista." Aika samaa näkyy myös ihmisten tavassa julistaa evankeliumia: Jeesus tuli pelastamaan eikä tuomitsemaan, siksi viemme ilosanomaa, emme puhu ensin helvetistä. Totuuden eli raamatun mukaisuus on keskeinen kriteeri ja toinen tekijä on, että on Pyhän Hengen johdatuksessa, täysikasvuiset uskovat on Pyhän Hengen johdattamia ja niin on tarkoituskin olla. Tarkoitus on, että Jeesus saa kaiken kunnian ja Häntä kirkastetaan ihmisille. Me elämme Hänen kirkkautensa ylistykseksi ja se takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi: Ef. 1:12

"Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi.

Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne.

Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen, Jumalan kirkkauden ylistykseksi."

15.9. On aika tehdä parannusta siitä, että ei olla osattu ihan tarpeeksi tuoda esiin Jeesuksen tekemiä ihmetekoja, joita näemme Hänen tekemän ja monenlaiset myös suuret voimalliset teot ja alkaa kirjoitella niitä muistiin ja näkyviin, vaikka olemmekin niistä suullisesti kertoneet aiemminkin. Ei ole siis kyse siitä, että Hän voi tehdä vaan siitä, että Hän tekee ja ne näkyvät elämässämme. La kävimme koko ryhmän kanssa läpi miten Jeesus parantaa, tämä ryhmä on voimallinen, tuntevat Jeesuksen, raamatun tuntemus on hyvä ja kantavat hyvää hedelmää, joten se on juhlaa olla tällaisessa ryhmässä. Meillä oli aiheena ryhmälle puhua miten okkultismi toimii tänä päivänä ja miten sen tunnistaa ja toinen oli Jeesuksen veri. Kun sitä rukoiltiin ja ryhmän vastaavan keskusteltiin, oli myöhemmin illalla vielä Elishevalle tullut Herralta aihe mistä puhua, molemmat olivat nappiin, kertoi ryhmän vastaava, josta emme voi kertoa tarkempaa. 
Sunnuntaina olin koiran kanssa kävelyllä ja evankelista -koiramme otti pikku nojan vanhaan rouvaan ja siksi alkoi juttu ja hän kertoi kaatuneensa ja pahin oli tuo polvi ja se sitten parani sitä rukoiltuani pari kertaa peräkkäin, ensin vähän ja sitten lisää ja kiitos siitä Jeesukselle, että HÄN PARANTAA JOKA PÄIVÄ ja haluaa tehdä IHMISEN KOKONAAN TERVEEKSI - kokonaan terve tarkoittaa parannuksen tehnyttä, vapautettua (henkivallat, addiktiot, traumat kaikki mikä orjuuttaa), synneilleen kuollutta ja ne haudannutta, vesikasteen ja Pyhän Hengen kasteen saanutta ihmistä, jonka ainoa tavoite on kulkea Jeesuksen valossa, Pyhän Hengen ohjaamana ja sen mukaan eläen (teot) koko elämänsä loppuun asti ja pelastuu siten.

14.9. Hengellinen sodankäynti/taistelu, Jumalan äänen kuuleminen ja Pyhän Hengen johdatuksessa kulkeminen on valmis viikon päästä ja laitan siitä jotakin tänne ja jaahas ei näemmä tullut, vaan opetus tuli "Jeesuksen veri", jonka Herra antoi. Lyhyesti raamatukohdat tässä, sillä varsinainen teksti on 9 sivua.

Hepr. 10:4 Mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri poistaisi synnit.

-> Koska laki ei tuonut pysyvää pelastusta, niitä piti koko ajan uhrata.

- > Jeesus tuli pelastamaan ja tekemään lähettäjänsä tahdon:

Isän tahto: Joh. 6 Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet." Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. ...39 Ja lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki.

Lähtökohta, joka kertoo Johanneksen ilmestyksessä, että:

Ilm. 12:10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. 12:11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

- > Se hinta, jonka Jeesus maksoi meistä, päästäksemme Isän luo, on Hänen äärimmäisen kallis verensä.

Ef. 1.7 Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden 8 tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä.

Ef. 1:12 Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin

Ps. 107:2 Näin sanokoot ne, jotka Herra on pelastanut, jotka hän on tuonut ahdingosta vapauteen,

- > 2. Piet. 2:18 kenen voittama ihminen on, sen orja hän on

- > Ja Room. 6.16 Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon

1. Joh. 1:7 "Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Room. 5:9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.

- Hepr. 13:12 Tehän tiedätte, että kun ylipappi syntien sovittamiseksi vie kaikkeinpyhimpään eläinten verta, näiden eläinten ruhot poltetaan leirin ulkopuolella. Siksi myös Jeesus kärsi ja kuoli kaupunginportin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään.

- > 3. Moos. 17:10 "Veressä on elävän olennon elämänvoima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen."Jeesus sanoi heille: - > Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. 54 Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. 55 Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. 56 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. 57 Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. 58 Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät: he ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.»

-Luuk: 23:45 Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia. 46 Ja Jeesus huusi kovalla äänellä: »Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni.» Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran.

- > Edellisen ansiosta, Jeesuksen ristintyön, verensä kautta ja ansiosa, kun rukoilemme, pääsemme lähestymään armoistuinta helpoin askelin hengessä ja sitä ennen oli näin: 3. Moos. 16 Ylipappi lähestyi kaikkein pyhintä kerran vuodessa ja oli väliverhon ja armoistuimen edessä, meillä on pääsy tähän koko ajan.

- 4.9. Rauha on puhutellut, mikä on rauha? Sielun rauha?
Olin ohjaajana rauhanjärjestössä 1985-1987 ja siellä rauha määriteltiin maallisesti niin, että ihmisillä ei ollut vihollisuutta toisiaan vastaan normaalissa kanssakäymisessä, ei pelkästään, että on rauha valtioitten tai kansojen kesken ja että ihmisiä ei tapeta tai pahoinpidellä suuressa mittakaavassa.
Raamatun rauhaan liittyy joitakin kysymyksiä, keskeiset? neljä ovat: ketkä taistelevat, mistä taistellaan ja miten rauha saavutetaan? ja sitten, miten rauha säilyy tai on lopullinen rauha?
Ratkaisu rauhaan: Ef. 2:16 "ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden." Kun Jeesus sovitti syntimme ristillä, vihollisuus kuoli Hänen kauttaan, meidän vuoksemme. Siksi, että eläisimme vanhurskaudelle, eli että olemme Jumalalle kelpaavia Jumalan tahdon mukaisia kaikessa.
"2:14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden"
Jeesus teki rauhan. Tuo molemmat yhdeksi tarkoittaa, että juutalaiset ja kreikkalaiset (eli pakanat eli muut kansat) ovat yhtä perhettä, sillä Jeesus purki vihollisuuden, väliseinän, joka erottaa meidät Jumalasta. Siitä nimenomaan on kyse, ettemme ole erossa Jumalasta, että pääsemme Isän luokse varsinkin lopulta ja että samoin ehdoin meillä kaikilla on rauha Isän/Jumalan kanssa. Ensin siis tarvitaan sodan voittaminen ja Jeesus on jo voittanut perkeleen eli sota on voitettu jo ristillä ja se on voitettu ja tuomittu ja saa rangaistuksensa tulijärvessä, mutta ei vielä, sillä taas taistelu sitä ennen on sieluista: 
1. Piet. 5.- "ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopunaikana. 6 Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. 7 Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. 8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, 9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.
Joten uskon päämäärä on sielun pelastus: Sielu? siitä pääsee hyvään alkuun, kun ajattelee mitä hoidetaan, kun mennään "sielun" hoitoon: tunteet, ajattelu/ymmärrys/mieli, tahto -> meillä on Kristuksen mieli, eli mitä pään sisällä tapahtuu, minä tunnen, minä ajattelen, minä tahdon. Sielun on melko mahdotonta saada opastusta, jos ei ole tullut uskoon ja saanut Pyhää Henkeä ja Jumalan rakkaus ei ole vuodatettu sydämeen Pyhän Hengen antamana. Parannuksen teko on mielen muutosta, sielun muutosta, sitä ohjaavat tunteet, joka on vaikea alue muuttaa, ajattelun tulee muuttua Jumalan sanan mukaiseksi ja tahdon tulee muuttua siihen mitä Jumala tahtoo. 2. Kor.
10:5 "Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle". Tämän maailman ja ihmisen viisaus ei ole mitään: 1. Kor. 1:19 "Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi."

Siksi vanha minämme muuttuu, sielumme muuttuu, eli minä todella kuolen itselleni. Jos pidän kiinni vanhasta, ei sielukaan muutu siltä osin. "Etsikää ensin taivasten valtakuntaa" mitä siellä tapahtuu, ei ole mitään pahaa ja Jumalan tahto tapahtuu koko ajan ja joka kerta, aina. Siksi rukoilemme, tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin Taivaassa.

Kol: 3:4 Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. 2 Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan päällä."
Miten sielu tietää mikä on maailmaa: 1. Joh. 2:16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.
Miten perkele houkuttelee syntiin, sillä se ei voi pakottaa mihinkään, meillä on vapaa tahto, jota Jumala ei ole ottanut pois. Jeesustakin se yritti kiusata: 1. käytti väärin sanaa, kiusatakseen. 2. Vetosi siihen, että Jeesus voisi saada koko maailman, vetosi maalliseen, Jeesus ei ollut maailmasta ja Häneltä ei puutu mitään 3. Että sitä pitäisi palvoa, eikä Jumalaa yksin. Aika samaan tapaan vihollinen kiusasi  syntiinlankeemuksen kohdalla ihmistä. Eli -> pois siitä mitä Jumala on ja tahtoo, se vastustaa Jumalaa kaikessa, vaikka onkin vain Jumalan luoma enkeli, joka valehtelee, pukeutuu valkeisiin vaatteisiin eli ettemme huomaisi, harhauttaakseen meidät Jumalan luota pois ja on alusta asti tehnyt syntiä eli vihollisuutta Jumalaa vastaan.
Maan päällä on myös se, mikä nähdään fyysisin silmin ja se kaikki katoaa ihmiseltä, kun kuolemme ja koko maapallo katoaa lopulta: Ilm. 21:1 "Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole."

Sielulla on siis rauha, kun synnit on sovitettu, Jeesus sovitti kaiken vihollisuuden Jumalaa vastaan meidän puolestamme, siksi Jeesus on rauhamme. Ja tästä rauhasta Hän meille puhuu, kun Jeesus sanoi Joh. 14:27 "Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa."

Miksi sitten vielä taistellaan, kun kerran on rauha? Me emme ole vielä pelastuneita, ennen kuin kestämme elämämme loppuun asti, se on kirjoitettu, että myös silloin, kun on ihan viimeiset kaikkein vaikeimmat ajat: Mark. 13:4 "Sano meille: milloin tämä tapahtuu, ja mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa lopullisesti toteutua?" ja Mark: 13:13 Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Me säästymme kuitenkin Jumalan vihalta lopunaikana, josta ilmoitus Ilm. 6.

Yksi vaikea asia on, että meillä on edelleen taistelu ja mitä vastaan se on: Ef. 6:12 "Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa."  Eli synti on sovitettu, mutta vihollisen kanssa on taistelu, sillä se haluaa meidän luopuvan Jumalasta.

Miten voittaa taistelu vihollista vastaan? Jeesus meni erämaahan täynnä Pyhää Henkeä ja aivan pahimmassa kohdassa perkele tuli ja teki parhaansa ja Jeesus karkotti sen vastaten: on kirjoitettu -idealla. Mekin pyydämme Pyhältä Hengeltä, että Hän antaa meille Jeesuksen sanat tässä samassa kohdassa kun vihollinen kiusaa ja julistamme sille totuutta, niin se ei saa meitä houkuteltua syntiin.

Ja 1. Johanneksen kirje kertoo hyvin:

1. Joh.
2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.
2:2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.
2:3 Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä.

2:4 Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä.
2:5 Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme.
2:6 Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi."

Eli meidän tulee vaeltaa valossa, Jeesuksen käskyjen mukaan, Pyhän Hengen johdatuksessa, jotta Jeesuksen veri puhuu puolestamme kun suun tunnustuksella todistamme Jeesuksesta mitä Hänen verensä tekee meille, silloin meillä on puolustaja tehdessämme syntiä, Jeesus. silloin olemme "Jeesuksen veren alla".


- 29.8. Kiitos Jeesukselle, että 27 vuotta uskossa ollut sai kauttamme ensimmäisen kerran suoraan Herran viestiä Hämeenlinnassa, kun oli lähetystyöntekijä -ystävämme kotiinpaluujuhla ja Herra puhui vahvasti Hänelle useita asioita ja vielä Herra antoi hyvää mieltä siitä, että virolainen evankelista on myös meidän ystävämme, josta tuli suositus Hänelle ottaa yhteyttä hengellisten näytelmien tekemisessä.

- 19.-28.8. Rukousmatkalla, kiitos ja kunnia kuuluu aina Herralle, joka myös johdattaa, kun rukoillen kulkee. Hyvän ystävän puolesta rukoilua - tämä oli suuri ilo, Herra johdatti meidät alunperinkin kyseiseen kaupunkiin ja vielä hyttyshattu, jonka myyntipaikan katsoimme netistä, oli häntä aivan vieressä, joka oli siunaus, koska jaksamista ei hänellä ollut paljoa, evankeliumin kertomista, kuten aina kun liikutaan. Kiitos Herra, että etukäteen ilmoittamasi asiat tapahtuivat ja monta muuta matkan varrella ja mieleen tulee sanoa muistutuksestasi, että taistelu on sieluista.


- 11.8. Aiempi aihe jatkuu vielä, mutta ajateltuani Herran omia, on suuri lahja, että jokaisella on oma tiensä kuljettavana, Jumalan suunnitelma, niin iloineen ja komppurointeineen, läpimurtoineen ja koettelemuksineen. Muistan myös, että samoja koettelemuksia joutuvat muutkin Herran omat kokemaan ja ettei ole mitään uutta auringon alla. Ajattelen, että myös raamatun lukemisessa on myös niin monta eri tapaa lukea sitä, ja että jokainen tapa on hyvä ja eri aikoina tulee erilaisia tapoja iän karttuessa. On erilaisia raamatunlukutapoja, eri versioita eri kielineen ja vielä erikseen alkukielet ja vaikka Qumranin kääröt, joista on saatu myös uutta ymmärrystä asioihin. MInusta ongelma ei ole niinkään miten ja mitä versiota lukee (kuuntelee), vaan, että raamattua ei lueta ja sen ohjeiden mukaan eletä ja toinen on se, että tiedollinen kiistely tulee sen tilalle, että haluttaisiin etsiä totuutta, sillä on ilo etsiä totuutta raamatusta ja Pyhä Henki tulkitsee ja opettaa meitä parhaiten.


- 8.-9.8. Aloin tutkimaan viime viikolla otsikolla Pyhän Hengen johdatuksessa eläminen ja siihen liittyen rukous on keskeistä.  Monta asiaa.

On kaksi tapahtumaa tai kokemusta, joiden avulla Pyhä Henki liittää meidät Häneen, Jumalaan, Jumalan lapsina ja sitten täysikasvuisina lapsina, usein käännetty poikina.

Ensimmäinen on uudelleensyntyminen. Jos ihminen ei ole uudestaan syntynyt Pyhässä Hengessä, hän ei voi päästä taivaan valtakuntaan - ylhäältä syntynyt. Joh. 3:5 "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan."  Tämä on ainutkertainen tapahtuma.

Sitten heti toinen tapahtuma on Pyhän Hengen johdatuksessa eläminen. Room. 8:14 " Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia." (On muitakin kohtia Jumalan lapsista, rauhantekijät... jne.) Mutta jokainen, jota Jumalan Henki kuljettaa - johdattaa, on Jumalan poika, aikuinen.

Miten Jumalan lapsesta pojaksi tai aikuisuuteen pääsee: Room. 8:13 "Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia" kuitenkin tässä lapsi tarkoittaa lapsen asemassa elävää, kulkevaa, täysikasvuista, poikaa: "...For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." Ja siksi kohdan lapsen tarkemman käännöksen voi lukea esim. King James käännöksestä. 

Yritän kuvata tätä käytännössä niin, että koska me emme ole tästä maailmasta ja siksi se mikä on maapallolla/tässä maailmanssa, se pitää kuolettaa, ruumiin teot: "Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. "Meidän ruumiimme haluaa jotain 1. lihassa eli tuntuu siltä kehossa, että himoitsemme jotain, että kehossa oleva halu saisi sen mitä se kaipaa, mikä siinä on huonoa, tätä kuvaa himo, joka on usein: pakko saada eli addiktion omaista, eli se menee yli mittasuhteiden, ylimenevä syöminen kasa suklaalevyjä kerralla, moraaliton seksi tai päihteiden käyttäminen saadakseen ruumille hyvän olon, joka on ensisijaista, se on usein saatava heti tai pian jolloin se määrää elämäämme = älkää minkään antako orjuuttaa teitä "Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. 17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. " ja Gal. 5 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, 20epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 22Ef. 5:9; Kol. 3:12Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 231. Tim. 1:9 Sellaista vastaan ei ole laki. jolloin ruumiista tulee se tärkein elämässä, silmäin pyyntö tarkoittaa, jotain sellaisen saamista, joka silmissämme miellyttää niin paljon, että jälleen siitä on tulossa epäjumala tai korskeus on maallisen mammonan kerääminen jotta kaikenlaista maailman ihmisten mielestä hienoa olisi ympärillä, että elämä tässä ruumiissa oli ylenpalttista ja helppoa.

- Rukouksesta ja sanasta

Rukouksen/palvonnan kautta voimme olla yhteydessä Jumalaan koko ajan. Koska Jeesus ei ole kanssamme, vaan on Taivaassa Isän luona, tuli Pyhä Henki meille puolustajaksi ja totuuteen viejäksi, jotta jokainen voisi olla Herran kanssa ja Pyhä Henki ammentaa Jeesuksen omasta ja kirkastaa Jeesusta. Joh. 14:26 "Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." ja Jeesus sanoi Joh. 15:5  "Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä."

Lähtökohta on aina raamatun kohdat ja niihin oikean tulkinnan saaminen, logos ja rhema - kirjoitettu sana ja Pyhän Hengen ilmoitus. Ongelma on monesti se, että raamatun sana ymmärretään kyllä auktoriteetiksi, mutta ei ymmärretä, että eri tavalla, mutta yhtä tärkeää on, että on ymmärtää mikä on Pyhän Hengen tehtävä, Hän on Jumala ja Hän on kanssamme, ja vaikka ihmiset ovat kirjoittaneet raamatun kirjat, niiden inspiraatio, joka tarkoittaa, että Pyhän Hengen ilmoituksen kautta ne on kirjoitettu ja että Pyhä Henki on niiden antaja, mutta myös niiden tulkitsija. Yllättävän monesti raamatun sanaa tulkitaan omalla ymmärryksellä, joka voi olla maalaisjärkeä tai korkeaa tieteellistä päättelyä, mutta ihmisen tulkintaa joka tapauksessa, eikä se riitä. 1 Kor. 2:15 Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla.

Ehkä hämmentävää onkin se, että lukiessamme paikalla on joka tapauksessa sielumme eli karkeasti ajattelu ja päättely/järki ja juuri ongelma on tuo järjen päätelmät. 2. Kor. 10:5 "Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle" joten me etenemme lukemisessa, kunnes Pyhä Henki meille siitä ilmoittaa jotain, ongelma on se, että oma järki haluaa tehdä päätelmiä ja Herran rhema -ilmoituksen, viisaus, ymmärryksen, neuvo,... sen kyllä tunnistaa, että tuntuu kuin tulisi "ohhoh", eikä se tule järjen kanssa tutkittuna vaan ilmestyksenä, kuten sanotaan eli yhtäkkiä vaan ymmärtää ja se ihastuttaa, koska se on enemmän kuin olisi voinut järjellä päätellä ja usein ei vastaa omia ennakko-odotuksia, voi toki olla niinkin tai tutkitusta aiheesta - se on jotain mitä ei olisi löytänyt ja tajunnut omalla järjellä. Ilmanmuuta tarvitaan sanojen ymmärtämistä ja normaalia päättelyä. Jos on hyvä päättelijä/maalaisjärjen käyttäjä niin hyvä. Kuitenkin vertauksista ymmärtää, ettei kyse ole sitten kuitenkaan siitä, että ymmärtää päätellä jotenkin hyvin tai oikein. Ehkä tapailen ajatusta, että ei vielä uskova voi ymmärtää maallisesti, käytännön kielenä vertauksia jollakin tavalla, mutta vasta kun Pyhä Henki kertoo, ymmärtää hengessä. Minusta tuntuu, että Jeesus kertoo kylväjävertauksen todellisen merkityksen, koska haluaa armostaan kertoa, että kyllä asioilla on muukin kuin nähtävä todellisuus ja se ei näkyvissä oleva on se keskeisempi todellisuus, siellä myös on meidä taistelumme.

Taistelu on missä siis:

Ef. 6:10 Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
6:11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
6:12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
6:13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Tai For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. KJV ja  "Sillä ei meillä ole sota verta ja lihaa vastaan, vaan pääruhtinaita ja valtoja vastaan, maailman herroja vastaan, jotka tämän maailman pimeydessä vallitsevat, pahoja henkiä vastaan taivaan alla. 1776

Sellaisia rukoilijoita/ylistäjiä/palvojia Jumala tahtoo. Joh. 4:23 "Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia Isä etsii. 24 Jumala on Henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa." " But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him. 24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth" KJV Totuus=Sana, mutta karkeasti, myös se mitä Jumala puhuu Hengessä perustuen siihen, että Jumala puhuu enkeleilleen ja nämä aina toteuttavat Jumalan sanan ja JUmala puhuu muutakin kuin sen mikä on kirjoitettu raamattuun, niinkuin evankeliumikin kertoo:

Palvonta tai kristityn elämä on kokoaikaista, se ei siis ole kirkossa/temppeleissä (käsillä rakennetut) vaan koko elämän kattavaa ja  tarkoittaa koko elämän antamista Jumalalle, hengen, sielun ja ruumiin ja kaiken mitä meissä on. Uskovan  keho on Pyhän Hengen temppeli. Kun ihminen on uudestisyntynyt, tämä pääsee Jumalan puheille, yksin Jeesuksen veren eli sovitustyön ansiosta - ja Jumala katsoo meitä puhtaana ja voimme tulla palvomaan häntä. Esirippu on poistettu meiltä joka esti pääsyn ennen Jeesuksen tuloa 2. Moos. 26 "Ja ripusta esirippu hakasten alle ja vie sinne esiripun sisäpuolelle lain arkki. Ja niin olkoon esirippu teille väliseinänä pyhän ja kaikkeinpyhimmän välillä." Eli tätä tarkoittaa se, että kun Jeesuksen sovitustyö poisti meidän ja Jumalan välistä esiripun, joka erotti meidät Jumalasta ja aiemmin Jumalaa palvottiin temppeleissä ja synnit piti sovittaa uhrien kautta ja nyt Jeesus tuli uhriksi ja koska Hän sovitti kaiken, menneet, nykyiset ja tulevat, pääsemme Jumalan puheille suoraan, emme temppelissä. Kun Jordanilla Johannes Kastaja oli kastanut Jeesuksen, Hänen päälleen laskeutui Pyhä Henki ja niin samalla tavalla kun me tulemme uskoon ja menemme kasteelle, me saamme lahjaksi Pyhän Hengen ja vain siten uskova saa uuden elämän. (Luuk. 3:16 "niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.")

Ja tuo syntien tunnustaminen käy siis itsestään, puhdassydämiset saavat nähdä Jumalan - pyydämme heti anteeksi, kun huomaamme tehneemme väärin ja anteeksi pyytäminen vähenee mitä paremmin kuulemme mitä Jumala sanoo meille ja teemme sen mukaan, emme tee syntiä vaan Hänen tahtonsa. Me todella olemme Jeesuksen kaltaisia jo tässä maailmassa kun Jumalan rakkaus pysyy meissä, mutta ei ilman uudestisyntymistä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meihin Pyhän Hengen kautta. Siksi ihmisen täytyy syntyä ensin ylhäältä. 1. Joh. 4:17 "Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa."

Neljä erilaista "rukoustyyppiä", joissa me emme sanoita vaan Herra antaa asiat, sanat sekä voiman.

1. Kun Herra ilmoittaa jotain, myös palvelijoidensa kautta, rukous on tapahtukoon minulle sanasi mukaan: Luuk. 1:38 "Silloin Maria sanoi: "Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan". Ja enkeli lähti hänen tyköänsä.  

2. Avaa suusi täysin auki ja Pyhä Henki antaa sanat. Hes. 3:26  "Mutta kun minä puhuttelen sinua, avaan minä sinun suusi, ja sinun on sanottava heille: Näin sanoo Herra, Herra. Kuulkoon, joka kuulee, ja olkoon kuulematta, joka ei kuule; sillä he ovat uppiniskainen suku."

3. Kielillä rukoilu, kun henkemme rukoilee (ymmärrys voi olla mukana tai ei ole) 1.Kor. 14:4 Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön.

4. Emme tiedä mitä rukoilla pitäisi emmekä miten: Room. 8:26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.

Ja lopuksi, mistä taistelu on? Sieluista!


- 29.7. Tässä on monta asiaa ja paljon on pohdintaa tästä aiheesta on ollut aina: Ilm. 13:11... Sitten näin, kuinka toinen peto nousi maan uumenista. Sillä oli kaksi sarvea, kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. 12 Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava oli parantunut. 13 Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. 14 Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla mutta joka on vironnut henkiin. 15 Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. 16 Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. 17 Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku."

ja sitä ennen kohta:

Ilm. 16:2 "2 Ensimmäinen enkeli lähti ja tyhjensi maljansa maan päälle. Silloin tuli pahoja märkiviä haavoja niihin ihmisiin, joilla oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa."

ja

Ilm. 19:20 "Mutta peto otettiin kiinni, samoin väärä profeetta, joka pedon nimissä oli tehnyt tunnustekoja ja johtanut harhaan sen merkin ottaneet ja sen kuvaa kumartaneet ihmiset. Ne molemmat heitettiin elävinä tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle."

Monet ovat lukeneet joskus nämä raamatunkohdat, mutta esimerkiksi kohta SE PAKOTTAA ottamaan merkin, on ollut unohduksissa monelta.

No, itse haluan todeta vain, että varmasti teknologia on ollut olemassa pitkään, jolla tuo on mahdollista toteuttaa ja lopullisen version varmaan tajuaa vasta, kun se on totta. Sen tunnistaa siitä, että ei voi enää ostaa eikä myydä ilman sitä ja lisäksi se on jokin pedon NIMI tai sen LUKU. Eli jos on ottamassa jotain merkkiä, tulee tietää mitä sillä voi tehdä tai toisaalta mitä ei saa tehdä, jos sitä merkkiä ei ota. Hereillä pitää kuitenkin asiassa olla.

Mitä sitten tehdä, KUN tuon pedon järjestelmä PAKOTTAA ottamaan merkin. No, kieltäydyttävä, pyydettävä Jumalalta viisaus asiaan, Paavalikin joutui kovin usein pakenemaan kun julistin pelottal, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja että Jeesus pelastaa, mutta on kuitenkin tajuttava myös vaihtoehtoisesti, mieluummin kuolen kuin otan merkin - on oikea vastaus.

Sitä ennen on ihmisillä vielä mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen, kun Jumalan vihan maljat tulevat ihmisille kärsimykseksi esim. ilm. 16:12 Viides enkeli tyhjensi maljansa pedon valtaistuimelle, ja pedon valtakunta pimeni. Ihmiset purivat tuskissaan kielensä verille 11 mutta herjasivat taivaan Jumalaa tuskansa ja haavojensa tähden. He eivät kääntyneet, eivät luopuneet pahoista teoistaan.

ja jos kumartaa petoa ja sen kuvaa ja jokainen, joka ottaa pedon nimen merkikseen: Ilm. 14:9

"...kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: »Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, 10 joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. 11 Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa - ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen."

Ja uskovien toivo on tässä: Ilm. 14:12

"12 Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen." 13 Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: "Kirjoita: Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."

Ja lopputuloksen ahdistuksen ajasta näkyy Ilm. 12.10: VOITTO TULEE

"He voittivat hänet, Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton."

Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä:- Nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahtija hänen Voidellullaan valta. Nyt on Syyttäjä syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessäsyytti veljiämme päivin ja öin. 11 He voittivat hänet, Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. He eivät säästäneet henkeään vaan olivat valmiit kuolemaankin.

Eli niille ihmisille, joille tilanne tulee, kumpaa kumartaa eikä poispääsyä ole kuin ratkaisu tunnustaa Jeesus on Herra tai kumartaa petoa ja ottaa sen merkki.

Uskovan todistaa ihmisille suunsa tunnustuksella, että pelastus tulee sovitti syntimme, kuoli edestämme ja ylösnousi, jotta meilä on ikuinen elämä kun meidät on lunastettu ja sovitettu  Jeesuksen uhriveren kautta ja me todistamme suullamme, että Jeesus on Herramme - Jumalan pojasta, joka pelastaa Taivaan Isän luokse.

Ymmärrys on kuitenkin siitä, että kun ahdistuksen aika tulee, Jumala haluaa myös silloin pelastaa ihmiset, eikä sovi sanoa tai päättää omin ajatuksin milloin ei enää voi pelastua, kuten emme tuomitse, sillä tuomio kuuluu Jumalalle.

- 28.7. Uskova on kuninkaallista papistoa, Jeesus on puhdistanut meidät verellään, me taas annamme itsemme eläväksi uhriksi Jumalalle eli koko elämämme, synneillemme kuolleena ja ne haudanneena ja elämme Jeesuksen kanssa aina.  Jeesus antaa myös Pyhän Hengen kautta Jumalan sydämellä olevat asiat meidän sydämellemme rukoiltavaksi ja antaa sanat ja voiman. Kaksi hyvin tärkeää tehtävää ovat rukous ja ylistys/palvonta. Tämä on ymmärrettävää siksi että "Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan." Ef. 6:12

- 14.7. Miten maailma menee harhaan, ei -uskovat ihmiset ja uskovatkin? Pelastuksesta kaikenlaista:

Lyhyesti mielestäni idea on, että puhdas evankeliumi on ainoa Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, eli voi kysyä, jos minkä poistaa, ei ole pelastusta? Jos on mitä tahansa hyviä asioita, miljoona hyvää tekoa - ihminen haluaa niin mielellään tehdä tekoja, joiden ansiosta olisi parempi ihminen ja ansaitsisi pelastuksen, myös armolahjojen käyttöä, joilla ihmiset parantuvat, nälkäisille ruuan jakoa, ilmastotekoja, ystävällisyyttä, uskonnollista elämää ja ahkeraa kirkossa käyntiä - kirkossa voi pelastua tietysti, mutta kirkko ei pelasta, olen parempi kuin joku muu, olen... ne asiat eivät auta mitään, ne eivät tuo pelastusta. Vain Jeesus pelastaa.

MIstä pitää pelastaa? Alunperin ja ihminen kompastui pahan kerran tartuttuaan ajatukseen, että voisi tulla Jumalan kaltaiseksi "...niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan." eli on hyvä olla tietämätön pahasta, kaiken tietämisestä.

Ihminen haluaisi tehdä itse itsensä kuolemattomaksi, eron tekeminen sille, että paranee fyysisesti tai haluaa elää ikuisesti oman viisautensa tai voimansa avulla, on keskeinen:  "Ihmisen asioita nämä eivät ole, ihminen ei luo elämää eikä päätä kuolemasta": (5. Moos. 32:39) ja

"Näettehän nyt: minä olen ainoa, ei ole muuta jumalaa minun rinnallani. Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän, minä lyön ja minä parannan, minun vallassani on kaikki".

Ennen vedenpaisumusta maa oli täynnä pahuutta, mm. langenneiden enkeleiden jälkeläisiä:

1. Moos. 6:4 "Siihen aikaan ja myöhemminkin oli maan päällä jättiläisiä, kun jumalien pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Juuri näitä olivat muinaisajan kuuluisat sankarit." 5 Kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat, 6 hän katui, että oli tehnyt ihmisen, ja murehti sitä sydämessään. 7 Ja Herra sanoi: »Minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka olen luonut, ja ihmisen mukana karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt.» 8 Mutta Nooa oli Herralle mieluinen.

Antikristillisyys tai pelastuksesta osattomaksi joutuminen ei ole vain suoraa saatanan palvontaa tai antikristuksien/antikristuksen palvontaa vaan aina luopumusta Jeesuksesta, vapahtajasta, joka ainoana pelastaa Taivaan Isän luokse, joko olen Jeesuksen kanssa tai en ole, samassa "veneessä, missä tahansa muussa veneessä ei tule palastusta - luopumus on johonkin muuhun mihin tahansa ja siitä sanankohta:

Gal. 1:6: "Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. 7 Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. 8 Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme - vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli - hän olkoon kirottu."

Siksi itsekin pidän kiinni siitä, että on vain risti, veren evankeliumi, siinä on pelastus, Jeesus sovitti armosta jokaisen ihmisen synnin ja uskoen siihen pääsemme osalliseksi pelastuksesta, kun kestämme oman elämämme loppuun asti. Jeesus, pysyen Jumalan sanassa ja tehden niitä tekoja, jotka ovat sen mukaisia ja Pyhän Hengen antamia eli samalla Jeesuksen antamia, silloin Hänen johdatuksessaan myös minullekin tehty suunnitelma toteutuu. Hän on meidän Herramme eli Jeesus on Herra, ainoa tie Isän Jumalan, Aabrahamin Iisakin ja Jaakobin Jumalan, Taivaan Isän luokse, Hänen joka ilmoittaa meille:

2. Moos. 2:14 Jumala sanoi Moosekselle: "Minä olen se joka olen." "Hän sanoi vielä: »Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: "Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne."

ja Jeesus: Joh. 4:26

"Jeesus sanoi: »Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi!"

Joh. 13:19

Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se joka olen. 20 Totisesti, totisesti: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt.»

Jeesuksen kuolema: Joh: 19:28-30 Kaikki kirjoitus, joka Hänestä oli sanottu, kävi siihen mennessä toteen:

28 Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi: "Minun on jano.» 29 Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruo'on päässä Jeesuksen huulille. 30 Jeesus joi viinin ja sanoi: »Se on täytetty." Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Kirjoitukset kertovat Jeesuksesta vielä paljon paljon, kun jatkaa lukemista eteenpäin:

Joh: 13: 36-37 "Näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjoituksen sana: "Häneltä ei saa rikkoa ainoatakaan luuta." 37 Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan: "He katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet" Jne.

Myös Tuomakselle piti edelleen kertoa, että Jeesus on ylösnoussut, voittanut pahan lopullisesti, eli me elämme voitosta käsin, kuten monet sanovat, julistamme veren evankeliumia, perkele on voitettu ja sen teot tehty tyhjiksi.

26 Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: »Rauha teille!» 27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: »Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!" 28 Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!" 29Jeesus sanoi hänelle: »Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.» 30 Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. 31 Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden."

Ja mitä uskoon tulleiden, opetuslasten tulee tehdä:

Matt. 21: 18-20 "Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Mikä on evankeliumi eli ilosanoma: Jeesus kuoli Golgatan ristillä meidän syntiemme puolesta, sovitti kaiken, voitti synnin kokonaan, menneet ja tulevat, synnillä ei ole voimaa viedä meitä kadotukseen. Ja voitto tuli, kun Jeesus nousi ylös kuolleista, se on evankeliumi. Yksin se pelastaa, jos pyydät omat syntisi anteeksi ja uskot, että Jeesus sovitti juuri sinun syntisi.

Jos yllä olevan poistaa, ei ole evankeliumia: sen uskoessaan, siitä sitten seuraa: Apt. 1:5 "Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä."

Joten uskosta seuraa, että Kristus kastaa Pyhällä Hengellä.

- 10.7.  Mietittiin ystävien kanssa Uusi liitto -asiaa. Iso kokonaisuus, mutta silti yksinkertainen, nyt vain Jeesuksen kautta voi pelastua. (Liittoja on muitakin raamatussa kuin kaksi, Jumala on liittojen Jumala.)

Jumalan valtakunnan tulo tähän maailmaan, jonka Hän loi. Se mietityttää, että mikä muuttui, mutta monta muutakin mietityttää asiassa. Oliko järjestys jotain tällaista, paratiisi, ihminen teki itse lakinsa aluksi, patriarkkoja kuunneltiin, Mooses toi lain=vanha liitto ja uusi liitto ja lopulta liiton täyttymys. Muitakin tärkeitä on, kuten mitä asioita kuuluu liiton arkkiin ja niiden vastineet.

Ja ihan toinen asia, että mooseksen kori olisi samaa kuin Nooalla arkki. No, siitä mikä muuttui on paljon asiaa, toiset sanovat, että "opettakaa heitä pitämään kaikki se minkä minä olen opettanut, joka olisi sama kuin mooseksen laki, mitä Mooseksen istuimelta on opetettu ja laki = toora, joka myös kertoo, ettei mooseksen laki ole poistunut.

Itse erotan ja ymmärrän vanhentuneessa liitosta kaksi asiaa: 1. laki säilyy eikä siitä poistu mitään. 2. Mikä uudistuu, on tapa pelastua, eli vanhan liiton uhrit poistuvat syntien sovitukseksi ja tilalle tulee ristinsovituksen ainoa tapa pelastua. Mitä siitä puhutaan: kukaan pelastu hyvillä teoillaan = että olisi jokin määrä hyvillä teoilla, joilla pelastuu tai että joku voisi olla ilman syntiä koko elämänsä. Vaan tien kertoo Jeesus:

Joh. 3:6 "Jeesus vastasi: »Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan." eli vaikka ihmisen elämä olisi lyhyt, eikä ehtisi tehdä syntiä - tähänkin liittyy monta asiaa (ristillä olleen pelastuminen). Tässä myös peruste miksi tarvitaan vesikaste ja Pyhän Hengen kaste. Johannes kastaja puhuu, että hän puhuu parannuksen teosta synnistä ja kastaa vedellä ja Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Matt. 3:11 "Minä kastan teidät vedessä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kantamaan hänen kenkiään. Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa." Uuden liiton asiat on kerrottu hyvin Hepr. 7-9. Uusi liitto minun veressäni. Luuk. 22:20 "Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne."

No, uudistettu liitto paremmille lupauksille: Hepr. 8:6 "Mutta meidän ylipappimme on saanut niin paljon jalomman viran kuin on parempi se liitto, jonka välittäjä hän on ja joka on perustettu paremmille lupauksille."  Miksi tarvittiin uusi liitto? Matt. 22:2-3. "»Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. 3 Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla."  Luuk. 16:17 "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."  Eli paremmille lupauksille, keskeisin on lupaus pelastuksesta: Vain Jeesus pelastaa, Hän välittää liiton joka on perustettu ristintyölle, se on ilosanoma kaikille kansoille.

23.-25.5. Jatkoa aiheelle pelastunut vai ei? Jokaiselle on annettu jokin määrä ymmärrystä ja taitoa selvitä maailmassa. Rukousasemalla oli Suomen ainoa kehitysvammaisten ev. lut pappi, Perttipappipaimiosta ja keskustelimme muutakin kuin kehitysvammaisten asioista. Se avarsi ajatuksia jälleen kerran. Kuinka me selviämme näinä aikoina, kun ymmärrys on niin monenlaista? Vanhalla ja uudella, jos ei ole uutta viiniä, vanha on hyvää ja kuitenkin toivomme saavamme uutta ilmestystä uuteen tilanteeseen. Hengellistä aikuisuutta kaivataan ja monet saavat nyt huomata olleensa valmiita auttamaan muita. Miten siis ymmärtää vaikeita kohtia raamatusta, jotka puhuttavat: 


1. viisaat ja tyhmät neitsyet: Matt. 25:9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne. 25:10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. 25:11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' 25:12 Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä.'

2. Sama kuin Jeesus sanoo: Luuk. 13:27 Mutta hän sanoo: 'Keitä te olette? En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryydentekijät.'

Niistä ensimmäinen ymmärrykseni on, että molemmat ryhmät ovat kuvitelleet olevansa Jumalan omia, mutta saavat äärimmäisen kovan kohtalon. Neitsyet olivat hyvässä seurassa, toiset taas tekivät ihmetekoja Jeesuksen nimessä, mutta kumpikaan ei siis nimenomaan raamatun sanan mukaisesti ole todiste uskosta ja pelastuksesta. Siksi tämä on kovaa kuultavaa ja siksi näitä ei ole helppo käydä läpi, mutta uskon, että jokainen käy läpi mikä on usko pelastuksesta, tässä ainakin keskeinen osa sitä. Uskon, että Jumalalla on varmasti hyvin monta tapaa siihen, miten Hän  katsoo omakseen. Kuitenkin varma asia on, että uskon tulee perustua Jeesukseen Jumalan ainoana Poikana ja ainoana pelastajana.

Mitä Jeesus itse sanoi ihmisille, meille?

"Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi." Jeesus pelasti ihmiset ristinkuolemallaan ja ylösnousemisellaan. Voitti vihollisen täydellisesti.

Ensin opetuslapset saivat opetusta Jeesukselta, sitten Jeesus palasi Isän luokse ja Pyhä Henki tuli meidän puolustajaksemme, vuodattamaan Jumalan rakkauden sydämiimme ja johdattamaan kaikkeen totuuteen, myös siihen mistä Jeesus sanoi: "Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut." 

1 Jeesus kutsui koolle kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget.

2 Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita ja sanoi heille: »Älkää ottako matkalle mukaanne mitään - ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista paitaakaan.

4 Ja mihin taloon majoituttekin, siellä asukaa ja sieltä taas lähtekää.

5 Jos teitä ei jossakin paikassa oteta vastaan, lähtekää siitä kaupungista ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan.

6 Niin opetuslapset lähtivät matkaan. He kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla. Luuk. 9

Keskeinen ajattelu uskosta ja teoista.

Jeesuksen tehtävä ja Isän tahto:

Joh. 6:38  "Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. 39 Ja lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki. 40 Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet.»

Mitä Jeesus sanoi opetuslapsille ja meille:

Joh. 6:54 Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. ...58 se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.» 

Mitä Jeesus sanoi opetuslapsille ja meille ennen kuin lähti Isän luokse:

Matt. 28:18 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.» (myös Mark. 13:10...)

Omasta mielestäni on selkeää, että Jeesus tunsi Isän, tiesi, kuka Isä on, uskoi Isään, oli nähnyt Isän, on yhtä Isän kanssa, on Hänen Poikansa, Vapahtajamme.

Mutta mitä Hän teki maan päällä?

Jeesus tuli täyttämään Isän tahdon, tämä edellytti tekoja, ei oman tahtonsa toteuttamista vaan Isän tahdon. Jeesus antaa meille monia käskyjä. Hän kertoo tahtonsa ja uskovat tahtovat tehdä Hänen tahtonsa mukaan. Mitä Jeesus sanoo: kastakaa heitä... ja opettakaa (myös Mark. 10:13) ja ....heitä noudattamaan kaikkea... joten, kun noudatamme Jeesuksen tahtoa, sitä seuraavat selvästi myös ne teot, jotka tehdään Jeesuksen tahdon mukaisesti. Miten voi ja voiko olla uskoa ilman tekoja? Mm. Jaak. 2:ssa on monta asiaa uskosta ilman tekoja: "Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?" "Ehkä joku nyt sanoo: »Sinulla on usko, minulla teot." "Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani." "Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut." "Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja" ja lopussa vielä näin: Ilm. 20:12 "...ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan."

Sekaannus tulee mielestäni siitä, että puhutaan vain uskosta, eikä kysymyksenasettelu: Pelastunko uskolla vai teoilla? ole riittävä, vaan oikeastaan sitä pitää seurata eteenpäin saadakseen vastauksen. Sydämen uskolla pelastutaan, sanotaan. Ihan tavallisesti ajateltuna, jos joku rakastaa sinua, miten hän on tosissaan, miten hän rakastaa, jos ei tee tekoja? Kuinka voi rakastaa ilman tekoja? Jumala tuntee sydämemme, emmekä voi sanoa mitkä teot pitää tehdä, sillä jokaiselle Jumalan lapselle Jumala puhuu ja antaa myös ne tehtävät, jotka Hän on alunperin suunnitellut.

Miten tietää että tekomme ovat Jumalasta?

Rakkaus on vuodatettu meihin Pyhän Hengen kautta (Pyhän Hengen kaste, jolla Jeesus kastaa), jolloin sydämemme muuttuu ja siten myös sielumme (ajatuksemme, tietomme Jumalasta, asenteemme, tunteemme -eli sielumme muuttuu Jeesuksen tahdon mukaiseksi) niin sielumme muuttumisen Jeesuksen tahdon mukaiseksi muuttaa myös tekomme, koska teemme uskomme mukaan. Matt. 7:21 "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon."

Mitä siis tarkoittaa Ef. 2:9  2:8 "Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta!"

Mitä tarkoittaa, että pelkästään teoilla tai itse emme voi pelastaa itseämme?

...- se on Jumalan lahja - 2:9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. "Uskosta me olemme pelastetut emme tekojemme kautta, ettei kukaan kerskaisi! Minulle se tarkoittaa että jos tekee hyviä tekoja, jopa sellaisia, jotka ovat Jeesuksen tahdon mukaisia, sillä ei ansaita taivaspaikkaa. Jumala vetää ihmisiä puoleensa, vain Jumalan armosta eli ansaitsemattomasta armosta ja uskosta joka on, että Jeesus on Kristus (Messias) joka yksin on sovittanut rikkomuksemme Jumalaa kohtaan ja siksi meillä on pelastus. Tämä on se yksin uskosta. Yksin armosta. Siitä siis vain seuraa ne teot, jotka Jeesus antaa ja Pyhä Henki meille puhuu, joita meidän kyll pitää tehdä.

Jotta voisimme todeta itsekin, olemmeko pelastetut, Jumala puhuu armostaan meitä kohtaan, mistä voimme tietää, että uskomme on totta?

Usko ilman tekoja on kuollutta, siis "...yksinään ilman tekoja se on kuollutta." Koska on vaikea kysymys onko uskossa tai pelastettu (kaksi eri asiaa), siitä taistellaan, en pysty tietämään onko ihminen uskossa, jos ei ole tekoja ja jos on tekoja, onko silti uskoa? Uskon kyllä ja sanakin niin sanoo, että Jumala näkee sydämeen ja tietää, jos olemme uskossa, mutta tekoja ei vielä ole tai ei oikeasti ehtinyt niitä tekemään, mutta harvalla on niin. Yhtenä päivänä jokaisen polven on notkistuttava ja sanottava, että Jeesus on Herra, silloin sen aloittaminen että näyttää uskonsa teoilla on myöhäistä, kuten tuossa yllä: "Ilm. 20:12 "...ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan."

Jumalan sydämellä raamatun mukaan keskeisimmin on se, että jokainen pelastuu. Kysymys onkin: jos kukaan ei julista, kuinka kukaan voi kuulla? Itse uskon, että elämässä on ensisijaisesti jokaisen kohdalla kyse siitä pelastummeko vai emme ja heti sen jälkeen, että kaikki muutkin pelastuvat.

Ja vaikka olisi uskoon liittyviä tekoja ilman uskoa, Jumala näkee senkin. Lopuksi pohdin vielä Aabrahamin uskoa: 1. Moos. 22.12 "Herran enkeli sanoi: »Älä koske poikaan äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi.»"Tämä jos joku oli teko ja hämmästyttävää tässä on se, millaiseen tekoon Aabraham oli valmis, tehdäkseen Jumalan tahdon. Ja yhtä lailla hämmästyttävää on se, että Herran enkeli sanoo: "Nyt minä tiedän", sitä ennen siis siis ei ollut ainakaan varmaa tietoa, että Aabraham pelkää ja rakastaa Jumalaa. Aabraham oli valmis ja Jumala näki sen, se, että Aabraham ei tehnyt tätä tekoa, taas osoitti Hänen kuuliaisuutensa tehdä Jumalan tahto siten, että Hän kuunteli Jumalaa, tässä Herran enkeliä ja teki heti sen mukaan, kun kuuli Jumalan tahdon.

Room. 10:14 "Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista?" Tämä edellyttää tekoja ja kuinka sellainen voi julistaa oikein, johon rakkaus ei ole vuodatettu Pyhän Hengen kautta, kuinka tämä voi antaa itsensä eläväksi uhriksi Jumalalle, kuinka sellainen voi kuolla omille teoilleen ja tehdä Jumalan tahdon ja teot, kun ei ole kuollut omille teoilleen ja tekee oman tahtonsa. Rakkaudesta lopuksi kohtia vielä:

Kuinka voimme rakastaa?

1. Joh. kirje 4:19 Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.

Onko muita tärkeitä asioita?

Luuk. 10:41 "...Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, 42 mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa." Raamattu kansalle ja 92 käännöksissä sanotaan, että on vain yksi asia, joka on tärkeä.

Tärkein käsky:

Luuk. 10:27 Mies vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

Myös: Mark.12:30 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.'

Matt. 22:37 Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.

5. Moos. 6:5 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.

Joh. 14:21 Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.»

Mikä sanoo Jeesus, jos joku rakastaa Häntä:

Joh. 14:23 Jeesus vastasi: »Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen.

1. Kor. 8:3 Mutta jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee.

1. Joh. 4:20 Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt.

Kun rakastamme Jumalaa, mitä myös:

1. Joh. 4:21 Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.

1. Joh. 4:7 Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan.

Joku voi epäillä rakkauttamme, mutta Jumala tietää rakkautemme.

1. Kor. 11:11 Kuinka niin? Enkö muka rakasta teitä? Sen tietää Jumala.

Kun rakastaa Jumalaa rakastaa myös Jeesusta ja jos uskoo Jeesuksen olevan Vapahtaja, on syntynyt Jumalasta

1. Joh. 5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan.

1. Joh. 4:8 ...jos ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa

Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

Mistä tiedämme, että olemme kuolleet itsellemme:

Gal. 2:20 "Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani."

----

22.5. Viinirypäleet käyvät prosessin, puristuksen läpi ennen kuin viiniä saadaan, niin sanan viinin kanssakin, oliivit myös murskataan, puserretaan jotta saadaan oliiviöljyä, siinä myös on kyse Pyhästä Hengestä, että meillä olisi öljyä lampussa, koko elämämme ajan ja ettei se sammu, ennen kuin Herra saapuu, kulta kirkastetaan seitsemän kertaa, jotta siitä tulee puhdasta ja kuvastaa pyhittymisprosessia, kuumimmassa lämmössä poistuvat viimeisetkin epäpuhtaudet, joten mitä useampi kerta sitä kovempi on kokemus, mutta myös ilo puhdistumisesta.

22.5. Missä toivo:

Room. 8:18 Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. 19 Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä... 24 Meidät on pelastettu, se on VARMA toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee! 25 Jos taas toivomme jotakin mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti.


5.5. Uskonvarmuutta ja Jumalaan luottamista rukoillen: Murhe on siitä, kuinka kovilla ihmiset ovat.  Silloin ihmiset turvautuvat siihen mikä on aiemminkin auttanut, mutta jos siitä ei tunnu olevan apua, saatetaan etsiä ja kokeilla uutta - mitä suurempi hätä, sitä radikaalimpia asioita kokeillaan. Epävarmuudessa haetaan varmuutta, uskovan tulee entistä enemmän etsiä Jumalan antamia vastauksia. Kuulla Jumalan ääni ja toimia sen mukaan.

Mitä siis tehdä:

Kuinka niin? Enkö muka rakasta teitä? Sen tietää Jumala.

Psalmit:
121:1 Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? 2 Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. 3 Hän ei salli sinun jalkasi horjua,sinun varjelijasi ei torku. 4 Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. 5 Herra on sinun varjelijasi,Herra on suojaava varjosisinun oikealla puolellasi. 6 Ei polta sinua aurinko päivällä, eikä kuu yöllä. 7 Herra varjelee sinut kaikesta pahasta,hän varjelee sinun sielusi. 8 Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti.

Psalmit: 20:2 Kuulkoon Herra sinua hädän päivänä, varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi.
50:15 Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua."

Jeremia:
16:19 Herra, minun voimani ja varustukseni, minun pakopaikkani hädän päivänä! Sinun tykösi tulevat pakanat maan ääristä ja sanovat: "Petosta vain perivät meidän isämme, turhia jumalia, joista ei ainoakaan auttaa taida.

Mitä tahansa me etsimme muuta kuin Jumalan antamaa ja johdattamaa, ei ole hyväksi, silloin kun kysymme keneltä apu tulee. Jumala voi varmasti käyttää montaa asiaa uskovan hyväksi, mutta jos asia ei ole lähtöisin Jumalasta, on etsitty turvaa muualta kuin Jumalalta. Olen suoraan ja epäsuoraan kuullut, kuin monet ovat etsineet turvaa rahasta eli lotontapaisista, kryptovaluutoista jne. saadakseen rahaa eli turvaa ja ovat menettäneet todella suuriakin summia - on siis menetetty suhteettoman suuria summia vanhaan verrattuna - ollaan hädissään, kyse siis tuhansista ja paljon suuremmistakin summista, eikä niistä kehdata puhua, kunnes tilanne on jo tosi paha. Juuri silloin kun ahdistaa, ei voi etsiä vastausta maailmasta. Uskovien ihmisten on vaikea kysyä neuvoa asioista, jotka oletetaan uskovien osaavan, näitä on monia ja monet kamppailevat niiden asioiden kanssa, silti opetus uskovien piireissä on vähäistä tai ei ole.


24.-26.4. Pelastunut vai ei? Monta kohtaa ja sanaa kuuluu tähän. Tulla uskoon - Jeesus odottaa, mahtaako Hän löytää uskoa palatessaan pian takaisin? ja teot ja hedelmät? Pelastuneilla on hääpuku, puhtaat valkeat vaatteet. Kasteet. Suun tunnustus.


Matt. 22 "Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. 12 Hän kysyi tältä: 'Ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita" Eli ilman vaatteita ei pääse taivaaseen.  "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Nämä, jotka ovat ilmestyskirjan (Johanneksen ilmestyksen) 7 luvun mukaan valkaisseet vaatteensa Karitsan veressä, ahdistuksen ajassa. Ajattelen, että se tarkoittaa viimeisiä aikoja tässä kohdassa, koska se on ilmestyskirjassa, mutta ajattelen, että se pätee myös kaikkiin aikoihin.

Pesu pitää tehdä itse ja pesu tehdään Karitsan veressä, muuten ne eivät puhdistu, eli meillä ei ole sitä mahdollisuus tehdä. Olemme kelvollisia vain Jeesuksen sovitustyön perusteella Hepr. 9 "Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen,"

---

Mistä tietää, että on tullut uskoon? Jos ei tiedä sitä, miten voi olla varma, että on oikealla tiellä taivaaseen pääsyssään? Portti on Jeesus, moni kulkee leveää tietä, joka kulkee kadotukseen ja kapea on se tie joka johtaa pelastukseen ja edes teot eivät ole takuu uskosta, vaikka usko ilman tekoja on kuollutta. Minulle keskeinen kohta on Matt. 7 joka selittää kuka pelastuu Jeesus on ainoa pelastus = portti, hedelmät, Taivaallisen Isän tahdon tekeminen, Jeesuksen tunteminen.

Uskoontulo - vain Jeesus pelastaa: Kuuntele ilosanoma, kadu ja pyydä anteeksi syntejäsi Jeesukselta, mene pian kasteelle, Jumalan lupauksen mukaan saat lahjaksi Pyhän Hengen sisimpääsi ja seuraa Jeesusta koko elämäsi. Monesti jätetään kasteasia keskustelematta ja puhumatta, että siitä ei tulisi riitaa. Mielestäni jokaisella tulee olla oma näkemys asiaan ja muistaa, että monet näkemykset elämän aikana muuttuvat. Päiväkirjan kirjoittajille varsinkin tämä kehitys tulee selvemmäksi ajan kanssa -"näinkö ajattelin silloin...." No, nyt ajattelen, että apostolien esimerkkiä katsoen, synnintunto, halu parannuksen tekemiseen, syntien anteeksipyytäminen ja saaminen tulee ennen kastetta, vaikka olenkin ev. lut. kirkossa aina ollutkin. No, sitten minua mietityttää, miksi uskovan elämä ei muutu kohti parempaa edes vuosien tai vuosikymmenten aikana, jos tämä on uskossa? Mielestäni silloin juuri on aika tehdä muutoksia ja saada uskonvarmuus sanaan luottaen. Pelastusvarmuuteen ja muutokseen, kun on uskova, Matt. 7:12-23 on mielestäni paras kohta molempiin.

12 "Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat. 13 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 1 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? 17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. 20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

Saisikohan tästä tiivistelmän. 

Uskoontulo - vain Jeesus pelastaa: Kuuntele ilosanoma, kadu ja pyydä anteeksi syntejäsi Jeesukselta, mene pian kasteelle, Jumalan lupauksen mukaan saat lahjaksi Pyhän Hengen sisimpääsi ja seuraa Jeesusta koko elämäsi.

ja pelastusvarmuus, Se joka tekee Taivaallisen Isän tahdon - jo Isä meidän rukouksessa Jeesus rukoilee "Isä meidän, joka olet taivaissa, tulkoon Sinun valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi..." Isän tahdon tekeminen on raamatun sanan mukaista, Pyhän Hengen johdattamaa tekemistä ja muuttumista sanan mukaan joka päivä, yksin Häneen turvautumista ja se onnistuu vain kun uskomme Jeesuksen ristintyön, Hänen vanhurskautensa meissä, rakastamme Häntä, pystymme siihen vain Hänen rakkaudellaan ja Jumalan rakkaus on vuodatettu lahjaksi meihin Pyhän Hengen kautta ja samalla olemme saaneet myös voiman todistaa Pyhän Hengen kasteella ja se joka loppuun asti kestää, pelastuu.


11.4. Monin paikoin tulee viestejä, että monien Jumalan antamien kutsumusten täyttymys alkaa tänä vuonna - samoin monet kertovat, että nyt on erittäin hyvä aika lähentyä Jeesuksen kanssa. Minulle tämä tarkoittaa rukousta hengessä ja totuudessa, raamatun lukua ja tuon määrän oppimista, lisää, mutta ei suorittamalla. Se tarkoittaa, että erityisesti Jeesuksen maan päällä puhumansa sanat ovat perusta ja miten Pyhä Henki johtaa koko raamattuun ja sen mukaan muuttuminen ja eläminen, Pyhän Hengen ohjaus kaiken kaikkiaan. Muuttuminen Jeesuksen kaltaisuuteen eläen ja toteuttaen Hänen antamaansa suunnitelmaa. Juuri nyt haluan löytää mitkä asiat on aika jättää pois, sinänsä hyviä asioita, mutta jotka eivät alunperinkään olisi olleet minun asioitani tai Herra kutsuu eteenpäin seuraavaan. Tärkeää on siis Jumalan äänen kuuleminen joka päivä. Herran läsnäoloon jääminen. Herran ylistäminen on ollut liian vähäistä. On tärkeää pitää itsestään huolta ja levätä näissä riittää haastetta, mieluista sellaista.

10.4. Katsoin inspiroivia tarinoita mm. pastoreista, Kailash Satyarthista, joka on pelastanut kymmeniä tuhansia orjuudesta Intiasta, Nobelisti ja Gregory Boylesta, joka on pelastanut paljon jengiläisiä ja kodittomia, Usassa. Samoin jo tuntemiani hyviä evankelistoja maailmalla, uusia päivityksiä.

3.4. Pääsiäisen sanoma = pelastussanoma, ainoa tie Jumalan luokse on se mitä Jeesus teki puolestamme. Tule uskoon -sivu on pääsiäisen, ristin sanoma ihmiselle - ainoa tärkeä sanoma -ilosanoma. Uskoen Jeesuksen kärsineen puolestamme, Hän teki meidät kelvollisiksi taivaaseen - ei se, että tulen paremmaksi ihmiseksi koko ajan tai kuvittelen olevani parempi kuin joku toinen ja sen perusteella pääsisin jonkun kelpoisuusrajan yli päästäkseni taivaaseen.


6.3. Sanassa pysyminen tuo rauhan elämäämme, kun Jeesus teki rauhan Jumalan kanssa ristillä, kun sen olemme saaneet vastaanottaa, se on tuo tie rauhaan ja vielä rauhan pysymisestä

Kun etsimme rauhaa elämässä, se ei tule vain pyytämällä, että rauha laskeutuisi, vaan Jeesuksen tunteminen tuo rauhan.

2 Piet. 1:2 Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa.

Jesaja puhuu samasta asiasta, kun me turvaudumme Jumalaan ja teemme sitä vakaasti kaikissa tilanteissa, Hän turvaa/antaa meille rauhan. (engl. Hän turvaa rauhamme täydellisesti, kun ihmisen mieli on/pysyy Hänessä ja koska/sillä hän/ihminen turvaa vain Jumalaan.)

Jesaja 26:3 Sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun.

Jos mielemme ovat lihamme pyrkimyksiä, ne tuovat kuoleman, Hengen pyrkimykset tuovat elämän ja rauhan.

6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.

Siksi Johannes puhuu eläväksi tekevästä Hengestä. Jos teemme lihan tekoja, olemme kuolleita, viittaa myös kuolleisiin tekoihin, jotka eivät meitä hyödytä ollenkaan.

Joh. 6:63 Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä.

Room: 8:7 Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua.

Lihan pyrkimykset pitää todeta sanasta ja nähdä omassa elämässä, mitä ne ovat ja kysyä Herralta myös niitä asioita, joille olemme vielä sokeita.

Gal 5:18-21 Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia. 19 Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20 epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, 21 kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen.

Jumalan sanan opiskelu, lukeminen ja kuuleminen, sen juurruttaminen myös mietiskellen ja tutkien syvällisesti ovat avaimia uskoon, keskeistä on tehdä se siis Pyhän Hengen johdatuksessa - Jeesuksen sanat ovat henki ja elämä ja yksin Pyhä Henki tekee eläväksi.

2 Piet. 1:3 Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan.

Room: 10:17 Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana

2 Piet. 1:3 yksi englannin kielinen versio puhuu siitä, että saamme sen Hänen jumalallisen voiman, joka on annettu meille pysyäksemme kiinne hänen antamassaan elämässä ja jumalallisuudessa sen tiedon avulla, joka on Häneltä joka on kutsunut meidät kirkkautensa ja hyvyyteensä. Eli kyse on tiedosta ja totuudesta jonka Jumalan sana meille antaa.

Saamme lahjaksi kaiken tämän, jotta olisimme osallisia Hänen jumallisesta luonnostaan.

2 Piet. 1:4 Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta.

Mistä tunnemme uskomme?

Jaak. 1:22 Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä - älkää pettäkö itseänne.

Vaikka toteuttaisimme hänen sanansa, Pyhä Henki ohjaa elämäämme ja rukoustamme kuvaa Hengessä ja totuudessa.

--------------------------------------------------

4.3. Kotikokousten kanssa on ongelmaa rajoitusten vuoksi, mutta ollaan sitten pienemmällä porukalla. Montaa asiaa kyllä tapahtuu ja rukoukset ovat keskeisessä osassa, hienoa laulaa ja lukea raamattua yhdessä. Myös armolahjojen käyttö on merkityksellisessä osassa raamatun tietämyksen, kokemuksen ja innokkuuden kanssa. Armolahjojen jatkuva virittäminen tuo niihin tulta ja tarkkuutta ja se näkyy miten asia siunaa ja auttaa ihmisiä, parantumisineen.

22.2. Tänään Elinan äidillä eka koronarokotuspäivä ja Elinalla pitkästä aikaa vapaaviikko.

17.2. Rukousaseman aiheena Armo ja sananmukainen rukous, varsinkin psalmeista lähtien. Armo aiheeseen Hannu Huhtala oli mielestäni oiva valinta. Sitä valmistelemme. Sitä valmistellessa tuli kolme rukousta, siitä tein rukoussivun ja muita tulossa jatkossa.

Kun anon, uskoni on sitä, että saan heti, vähän ajan päästä, jotain saa sitten joskus tai ei kuulukaan minulle. Mutta se mitä olen, perustuu siihen mitä uskon todeksi ja elän sitä haluan elää mielessäni ja teoissani. Yritän kovasti pitää mielessäni, etten luovuta uskoani joihinkin Jumalan sanan lupauksiin ja totuuteen, jos en heti saa, vaan elän joka tapauksessa sanan totuuden mukaan. Edelleen lankean, mutta pyhitys tai eteenpäin meno on sitä, että uskoni ei horju, vaikka en näe tuloksia silloin kuin haluan ja oikeastaaan on parempi ajatella, että rukoilen johdatusta Jumalan suunnitelman toteutumiseksi omassa ja kaikkien elämässä. Tahdon mukaisesti kulkeminen on myös, että kuulee Hänen äänensä ja tekee sen mukaan. Usein Herran antaa elämäämme jotain muuta ja eri aikaan kuin on oma ymmärryksemme. Oma ajatukseni viime päiville ja tälle päivälle oli armo ja psalmit.

-----------------------------------------------------------------------

14.2. Erinomaista ystävänpäivää!!! Mitä ystävälle? Jumalan armosta, varjeluksesta ja lohdutuksesta rukousta tulossa: myös rukousasemalle tällä viikolla. Esim. psalmin sanat muuttettuna minä -muotoon.

8.2.
Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta:
Jumala pitää meistä huolta ja rakastaa - Hänen sanansa mukaisesti Hän toimii elämässämme.
Room. 13:10 "Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys."
ja siihen liittyvä: 1 Joh. 3:18 "Lapset, älkäämme osoittako rakkautta sanoin ja kielellä vaan teoin ja totuudessa."
Room. 8:38-39 "Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
1 Joh. 4:19 "Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä"
Ps. 34:19-20 "Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. 20 Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa."
Sanal. 12:25 "Huoli painaa alas miehen mielen, mutta hyvä sana sen ilahduttaa."
Ps. 94:19 "Kun minulla on paljon huolia sisimmässäni, sinun lohdutuksesi ilahduttaa sieluani."
Matt. 6:27 "Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?"
Fil. 4:6-7 "Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. 7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa"
1. Piet. 5:7 "Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen"
sananl. 17:22 "Iloinen sydän on terveydeksi, mutta murtunut mieli kuivattaa luut."
----------------------------------------------------------

27.1. Tarvitsemme yhä enemmän toisiltamme rinnalla kulkemista - kuuntelemista ja lohtua sekä rohkaisua. Eri aikaan tarvitsemme eri asioita. Jos kannamme taakkaa, josta pitäisi päästä eroon, pitää pyytää Herran opastus asiaan. Ei ole erikseen maallisia ja hengellisiä asioita, kaikissa asioissa Hän auttaa. Jos vaikuttaa siltä, että Herralta ei tule vastausta, ei pidä lähteä hakemaan ratkaisua muualta, pitää jatkaa rukousta ja olla korvat auki mistä apu alkaa tai tulee.
Myös tunnistaa, kun apu tulee, eli kuulla Herran ääni. Vaikeissa asioissa ja ahdinkotilanteissa usein yrittää vanhoilla konsteilla, mutta jotka eivät ole ennenkään oikeastaaan kunnolla auttaneet. Ajattelen, että Jumala aina haluaa viedä eteenpäin, Herralla on aina tarkoituksia, kun Hän toimii ja aina oikeaan aikaan. Haluan olla rohkea menemään uusille alueille. Haluan muistaa, että Hänen neuvonsa on omaa ajatteluani korkeammat ja minulle käsittämättömät, omassa ajattelussani ei viisautta ole eikä omin voimin kannata taapertaa.

Sananl. 19:21 "Monet ovat miehen mielessä aivoitukset, mutta Herran neuvo on pysyväinen."

Jesaja 55:9 "Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne."

Rukous: Psalmit 25:4 "Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi"

Lohdutus, että uskovalle eli ihmiselle, joka on antanut Herralle kaikkensa, on Kristuksen mieli, joten myös täysi mieli tehdä oikein!

1 Kor. 2:16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli.

----------------------------------------------------------

26.1. Hyvin sanottuna ja perusteltuna uskon keskeisiä asioita uskovalle on https://youtu.be/_TvAe6Pqhg4 Derek Princen opetuksessa youtube. Roomalaiskirjeestä opetus. Tekstit saa asetuksista "englanti automaattisesti luotu".

----------------------------------------------------------

23.1. Jumalalle otolliset teot, Herran tahdon mukaisesti tekeminen, auttaminen

1. Tarvitaan rakkautta. Auttaminen lähtee muuttuneesta sydämestä, usein paljon kärsineestä sydämestä, joka siis toimii rakkaudella. 2. Ihminen voi auttaa, jos itse osaa eli on oppinut ja muuttunut sekä omat teot todistavat sen. 3. Pyhä Henki ohjaa, kun autamme lähimmäistä eli kuulemme Jumalan äänen, voimme kuulla kehotuksen - saamme sanat ja tavat auttaa.

1. Room. 5:5 ...Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

2. Herralle otolliset teot, viimeisellä tuomiolla:

Matt. 25:35 "Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. 36 Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni" ... ja 40 Kuningas vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.'

Hedelmistä meidät tunnetaan, niinkuin profeetatkin:

Matt. 7:15 "Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. 19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. 20 Hedelmistä te siis tunnette heidät."   Matt. 3:8 "Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy"

Tuomitsemisesta:

Matt. 7: 1 "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2 Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. 3 Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? 4 Kuinka voit sanoa veljellesi: 'Annapa kun otan roskan silmästäsi', kun omassa silmässäsi on hirsi? 5 Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.

Room. 2:1 "Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja."

----------------------------------------------------------
22.1. Room. 12:15 "Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa."  On hyvä olla mukana lähimmäisen tilanteessa. Lohdutus on tärkeää aina, tällä hetkellä on monenlaista, yksinäisyyttä, työttömyyttä, ilkeitä sanoja -tärkeää on kuuntelu, kanssaeläminen, jakaminen ja sellaisen tekeminen, joka antaa toiselle ymmärryksen, että välittää. Jokainen osaa tehdä tätä välittämistä/rakastamista omalla tavallaan. Ja ymmärrystä ja viisautta voi aina pyytää lisää Herralta. Rakkaus on se, joka parantaa, rakentaa ja saa toivon syttymään ja tuo valon tilanteisiin. Iloon voi myös osallistua ja saada iloa itsekin, sillä uskovana osaamme iloita toisen ilosta ja ilo ja nauru myös tarttuu.

----------------------------------------------------------

19.1. Mihin keskittyä - Jeesukseen, Hänen rakkauteensa, jonka keskeinen ydin on pelastus - Golgatan ristintyö ja todellinen ylösnousemus Taivaan Isän oikealle puolelle, henkilökohtainen suhde Jeesukseen, Hänen sanansa ja tahtonsa tekeminen.
----------------------------------------------------------
11.1.-12.1.
Olen miettinyt miten vihollinen menettelee ja koettelee eksyttääkseen?

Koettelee eksyttääkseen meidät siitä totuudesta
1. kuka Jumala on ja totuudesta, että Hän on ainoa Jumala, Jeesus Hänen ainoa Poikansa, myös ainoa tie ja pelastus Jumalan luokse ja Pyhä Henki, on myös kolmiyhteisen Jumalan kolmas persoona, yhtä lailla Jumalaa ja Jumala Hänkin.  - Kolmiyhteinen Jumala, esim. Joh. 10:30 "Minä ja Isä olemme yhtä" -esim. https://evl.fi/tutki-uskoa/kolmiyhteinen-jumala

2. Asiat ja tiedot, jotka ovat sanaa vastaan tai osittainkin harhauttavat Hänen sanastaan totuudesta, ovat eksytystä.
Mistä vihollinen haluaa meidät myös eksyttää?  Pyhän Hengen kuulemisesta: Jeesus sanoi: Joh. 13:16-17  "Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. 17 Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta."
Siksi vihollinen haluaa erottaa meidät Jeesuksesta ja Hänen sanastaan, josta Jeesus sanoo: Luuk. 9:26 "Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan, Isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa." On ilo saada tutkia sanaa, aiheena: Jeesuksen sanat.

Usko vai teot? Ei niin yksinkertainen vastaus kyllä tai ei. Teoissamme näkyy uskomme, jos teemme toista kuin Hänen sanansa sanoo, olemme vilpillisiä. Ei siis riitä, että olemme samaa mieltä sanan kanssa. Jaak. 2:18 "Joku ehkä sanoo: "Sinulla on usko ja minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon". joka on eri asia kuin uskoontulossa Room: 3:28 "Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja." Eli uskoontulon j ä l k e e n Jumala haluaa meidän muuttuvat ja muutos näkyy teoissamme. On muututtava siihen totuuteen, jonka Jumala meille antaa ja siinä muuttumisessa Hän meitä auttaa. Tämä ei silti muuta kohtaa, että vain Jeesuksen ristintyön, ylösnousemuksen asiosta saamme pelastuksen.

Jumala antaa rakkauden ja siten sydämemme muuttuu rakastamaan Jeesusta, Isää, Pyhää Henkeä. Tällöin Hänen sanansa toteuttamisen myötä muuttuu elämämme - silloinhan elämme, kuten Hän kehottaa. Niin muuttuu sisinpämme/sielumme, sydämemme ja meillä on voima ja halu muuttua mieleltämme. Silloin Jumalan sanan voimasta tapahtuu muutoksia ja ovat ihmeitä elämässämme, ilman totuutta emme muutu Jumalan tahdon mukaisiksi. Siksi vihollinen haluaa meidät pois sanan luota, joka voimallisesti muuttaa meitä. Tit. 1:13 "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. He ovat inhottavia ja tottelemattomia, kykenemättömiä tekemään mitään hyvää." Eli jos tunnemme totuuden, teemme sen mukaan. Jos emme tee, kiellämme Jumalan.

Mistä saamme voiman? Apt. 1:8 "Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka."
Mikä ei ole totuutta ja hyvän tiedon puu? 1 Moos. 2 Herra kertoo, että paratiisiin Hän istutti hyvän ja pahan tiedon puun. Jos meillä ei olisi pahaa tietoa, olisi vain hyvää tietoa. Ja tuo halu tietää kaikki ja tulla Jumalan kaltaiseksi, meidät huijasi ja siihen yllyttäjänä ja johdattelijana oli käärme ja siksi jouduimme eroon Jumalasta. Teimme Jumalan käskyä vastaan emmekä uskoneet siihen mitä Hän sanoi.

Edelleen Jumala haluaa meidän tietävän totuuden, oikean tiedon, niinkuin ennen syntiinlankeemusta.
Mitä vihollinen, käärme siis sanoi (ei siis tehnyt mitään) eksyttääkseen ja saadakseen ihmisen lankeamaan:

Se toimii kohteenaan sielumme, mielemme, se hämmentää, tuo epäilyksen, horjuttaa uskoamme Jumalan sanasta, onko tämä todella ihan niin?

1. "Onko Jumala todella sanonut" ? Eli toi epävarmuuden, onko Jumalan edes näin todella sanonut?
Vaikuttaa tietoomme Jumalasta ja Hänen sanastaan: Vastaväitös eli Jumalan sanan kumoaminen

2. "Ei, ette te kuole" eli suora vastaväitös kieltämällä - ei. Ja sitten harhautus valheeseen:
"Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan."
Vielä yhtä suora väitös, että Jumala salaisi meiltä jotain hyvää ->Jumala tietää - mutta ei halua meidän tietävän...ja siinä samalla horjuttaa Jumalan luotettavuutta. Lisäksi Jumala olisi oikeastaan pihi,  "...teistä tulee Jumalan kaltaisia" siis että Jumala ei kätkisi meiltä jotain mitä voisimme saada, mutta Hän ei halua meidän saavan, samalla se käytti sitä ahneutta, joka houkutteli/vietteli, voisimme saada jotain lisää ja jotain todella suurta: että voisimme olla Jumalan kaltaisia. 

Minua mietityttää, että paratiisissa Aatami ja Eeva olivat aina saaneet jotain hyvää, luotettavaa, rakkautta - pelkästään hyviä asioita ja silti he lankesivat. Lisäksi ihminen tunsi ja näki Jumalan, Jumalan olemassaoloa oli itsestään selvää.

Nykyisin maailmasta tuleva tieto sekoittaa meitä helposti. Jos tunnemme Jumalan sanan ja uskomme sen sekä Pyhä Henki auttaa meitä koko ajan, meitä ei voi harhauttaa. Toki on paljon muutakin, kuten, että Jumala haluaa kyllä meidän olevan yhtä Hänen kanssaan, mutta ilman syntiä ja ilman pahaa tietoa. Ja Jumalan, itsensä kuvaksi Hän meidät loi, mutta osaksemme Hän tarkoitti lyhyesti kuvaten pelkästään hyvää ja täydellistä totuutta. Me olemme luotuja, Hän on luoja ja Jumala. Se ei muutu milloinkaan.

3. Mietin vihollisen toimintatapaa, se vaikuttaa siis sieluun tai ehkäpä moni ajattelee mieleemme, edelleenkin, meidän pitää tehdä lankeemus syntiin eli uskomme valheeseen ja sitten teemme lankeemuksen teon.
Eli alussakin syntiinlankeemukseen tarvittii kaksi asiaa: ihminen uskoi väärin ja sitten toimi sen mukaan ja teki teon. Me siis teemme, kuten uskomme!
Eli vihollinen on sielunvihollinen ja sieluun käärme siinä vaikutti. (sielu on suunnilleen: mieli, ajatukset, tunteet, päättely, järjen päätelmät) Jeesus on sielujemme pelastaja 1 Piet. 2.25 "Te olitte »eksyksissä niin kuin lampaat», mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo."
Käärme vaikutti sieluun ja riitti, että sai uskoteltua ihmiselle, että on muutakin hyvää, kuin mistä Jumala on kertonut - sana hyvä, eli sekin käyttää sanaa hyvä, se on hyväksi meille, mutta tehdessä emme näe seurauksia, kuten tämä teko ihmisen kannalta oli syntiinlankeemus: Pois Jumalasta ja Hänen totuudestaan, hyvän tiedon puusta vaihto myös tietämään pahan. Miten käärme se siis teki - epäily, harhautus ja valehtelu Jumalasta ja lankeemuksen jättäminen ihmisen tehtäväksi.

Kun ihminen oli harhautettu ja ihmisen oli vakuutettu ja ihminen huom. -> "näki" näin: 1 Moos. 3:6 : "Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä."
Me teemme uskomme mukaan Jeesuksen tahtomat totuuden teot rakkaudella.

Vihollinen ei voi laittaa meitä tekemään tekoja, me teemme lankeemuksen teot. Taistelu on sieluista ja sielua koetellaan. Jumala ei koskaan kiusaa, vaan oma himo, se häntä houkuttelee ja kun se tulee raskaaksi se synnyttää synnin - ja kun se kasvaa täyteen mittaansa, se synnyttää synnin. Mikä sitten saa meidät lankeamaan syntiin? Minä itse eli moni sanoo oma kehittymätön uskomme ja sielumme, se kun emme kuule ja tee Jumalan tahtoa ja viettelijänä ovat sielunvihollinen ja maailma eli lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus.

Eli vihollinen antaa monta helppoa keinoa eksyä totuudesta, esim. on ok tehdä syntiä, koska synnistä ei taida päästä eroon? teemme kompromisseja ja osittain hyvää, mutta ei kuitenkaan ihan oikein. Ananias ja Safira karmea ja tosi esimerkki asiasta, osittain hyväksymme synnin.

Eksytystä on monenlaista, antikristus on se, joka kieltää Jeesuksen Kristuksen messiaana, Vapahtajana. Jos ei ole Jeesusta ei ole Isää. Jeesus sanoo, että Hän on ainoa tie Isän luokse. Se perustuu armoon. Jokainen, joka julistaa, että uskoon voi tulla tekemällä tekoja ja siten ansaita pelastuksen, on antikristillinen. Näin toimivat uskonnot: "tee jotain niin saat pääsyn parempaan paikkaan". Pelastus ei ole tekemistä vaan uskomista todeksi, että Jeesus on Vapahtaja. Jos rakkaus Jumalaan, lähimmäiseen ja itseemme puuttuu, emme ole mitään, 1 Kor. 13:2 "Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään" ja lisäksi tietysti pelastukseen tarvitsemme Jeesuksen antaman pelastuksen ristinsovituksen ja ylösnousemuksen kautta.